Log in

Summer break opening hours | Oriau agor yn ystod gwyliau'r haf

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

If you're staying in Cardiff over the summer months, here are the opening hours for services in the Students' Union building. 

Students’ Union building: 24 hours a day. Please ring the doorbell to enter using the front doors at the top of the steps on Park Place. You may be asked to show your student card. The Students’ Union building will be closed between 23:00 12th July until 07:00 13th July due to there being no water facilities throughout the building.

Welcome Centre: Open 10:00-14:00 Monday - Friday

Student Advice: Appointments are available between 09:00 – 17:00 Monday- Friday, with 10 minute ‘walk-in’ advice slots available 11:00 – 14:00.

The Taf: Closed

Food Court: Closed.

Love Cardiff: open 11:00-15:00 Monday – Friday

Post Office: Closed from 16th June – 28th August.

Jobshop: The Jobshop will staffed and operating throughout the summer, but we will be closed for new student registrations between 18th June and 31st August. Registrations for students who already have work arranged will be available on an appointment basis by emailing jobshop@cardiff.ac.uk

Cardiff Student Letting: 09:00-17:00 Monday – Friday.

Cardiff Volunteering: 09:30-17:00 Monday - Friday

Skills Development Service: open 09:00-16:30 Monday –Friday. The service will be closed from 23rd July – 3rd August.  

 


Os byddwch chi'n aros yng Nghaerdydd yn ystod misoedd yr haf, dyma oriau agor y gwasanaethau yn adeilad Undeb y Myfyrwyr. 

Adeilad Undeb y Myfyrwyr: 24 awr y dydd. Canwch gloch y drws i fynd i mewn gan ddefnyddio'r drysau blaen ar ben y grisiau ar Blas y Parc. Mae'n bosib y bydd gofyn i chi ddangos eich cerdyn myfyriwr.

Bydd adeilad Undeb y Myfyrwyr ar gau rhwng 23:00 12fed Gorffennaf a 07:00 13eg Gorffennaf oherwydd na fydd cyfleusterau dwr yn yr holl adeilad.

Canolfan Groeso: Ar agor 10:00-14:00 dydd Llun i ddydd Gwener.

Y Taf: Ar gau

Cwrt Bwyd: Ar gau.

Caru Caerdydd Ar agor 11:00-15:00 dydd Llun i ddydd Gwener.

Swyddfa Bost: Ar gau rhwng 16 Mehefin a 28 Awst

Siop Swyddi: Bydd staff ar gael yn y Siop Swyddi, a byddwn yn gweithredu drwy gydol yr haf; serch hynny, ni fyddwn ar gael i gofrestru myfyrwyr newydd rhwng 18 Mehefin a 31 Awst . Bydd cofrestru ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi trefnu gwaith ar gael ar sail apwyntiad trwy e-bostio jobshop@caerdydd.ac.uk

Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd 09:00-17:00 dydd Llun i ddydd Gwener.

Gwirfoddoli Caerdydd: 09:30-17:00 dydd Llun i ddydd Gwener.

Gwasanaeth Datblygu Sgiliau: Ar agor 09:00-16:30 dydd Llun i ddydd Gwener. Bydd y gwasanaeth ar gau o 23ain Gorffennaf tan 3ydd Awst. 

Cyngor i Fyfyrwyr: Mae apwyntiadau ar gael rhwng 09:00 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener, a gallwch alw heibio am 10 munud o gyngor ar unrhyw adeg rhwng 11:00 a 14:00.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.