Log in

Summer Opening Hours | Oriau Agor yr Haf

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We hope you've had a good semester and are looking forward to a well-deserved long summer break. If you're staying in Cardiff over the holiday, here are the opening hours for services in the Students' Union building. 

Students' Union services

Students’ Union building: 24 hours a day. Please ring the doorbell to enter using the front doors at the top of the steps on Park Place. You may be asked to show your student card.

The Taf: Closed 15th June – 16th September.
Food Court: Closed 10th June – 15th September
Love Cardiff: Open 11am-4pm, Mon-Fri, June 15th-26th Aug (inclusive). Excludes bank holidays.
Post Office: Closed 15th June – 26th August. 
Jobshop: Closed for drop-in registrations between Monday 17 June and Friday 30 August.  If you have work arranged during this period and need to register, please email Jobshop@Cardiff.ac.uk to make an appointment.
Cardiff Student Letting: 09:30-17:00 Monday - Friday
Student Advice (Park Place): 11:00-13:00, 14:00-16:00 Monday - Friday
Student Advice (Heath Park): 12:00 - 14:00 Monday - Friday

Ground floor services

Ground floor services are open to students, University staff and the general public. 

Acute Barbers: Monday-Friday 09:00-17:00
Blackwell’s: 24th June - Friday 26th July 09:00-16:30
Bubble Boba: Open as usual - 11:00-19:00
Co-op: Monday – Sunday 07:00-21:00
Falafel House: Monday - Friday 10:30-16:00
Repair IT: Monday – Friday 11:00-17:00
Santander: Closed Saturday 15th June – 2nd September (Open for pre-sessional enrolment from 25th – 27th June)
The Print Centre: Monday-Friday 10:00-16:00
Uni Hair and Beauty: Monday 10:00 – 17:00, Tuesday, Wednesday and Friday - 09.30 – 18:00, Thursday 09.30 – 20:00, Saturday - 09.30 – 18:00, Sunday – closed. 


Gobeithio'ch bod chi wedi cael semester da a'ch bod chi'n edrych ymlaen at gael gwyliau haeddiannol dros yr haf. Os byddwch chi'n aros yng Nghaerdydd dros y gwyliau, dyma oriau agor y gwasanaethau yn adeilad Undeb y Myfyrwyr. 

Gwasanaeth Undeb y Myfyrwyr

Adeilad Undeb y Myfyrwyr: 24 awr y dydd. Canwch gloch y drws i fynd i mewn gan ddefnyddio'r drysau blaen ar ben y grisiau ar Blas y Parc. Mae'n bosib y bydd gofyn i chi ddangos eich cerdyn myfyriwr.

Y Taf: Ar gau 15 Mehefin - 16 Medi.
Cwrt Bwyd: Ar gau 10 Mehefin - 15 Medi
Caru Caerdydd: Ar agor 11am-4pm, Llun-Gwener, Mehefin 15 - 26 Awst. Ac eithrio gwyliau banc
Swyddfa Bost: Ar gau 15 Mehefin - 26 Awst. 
Siop Swyddi: Ar gau ar gyfer cofrestriadau galw-heibio rhwng dydd Llun 17 Mehefin a dydd Gwener 30 Awst.  Os ydych wedi trefnu gwaith yn ystod y cyfnod hwn a bod angen i chi gofrestru, anfonwch e-bost at Jobshop@Caerdydd.ac.uk i wneud apwyntiad.
Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd 09:30-17:00 dydd Llun i ddydd Gwener.
Cyngor i Fyfyrwyr (Plas y Parc): 11:00-13:00, 14:00-16:00 dydd Llun i ddydd Gwener

Cyngor i Fyfyrwyr (Mynydd Bychan): 11:00-13:00 dydd Llun i ddydd Gwener

Gwasanaethau’r llawr gwaelod

Mae gwasanaethau ar y llawr gwaelod ar agor i fyfyrwyr, staff y Brifysgol a’r cyhoedd. 

Acute Barbers: Dydd Llun-Gwener 09:00-17:00
Blackwell's: Dydd Llun 24 Mehefin - Dydd Gwener 26 Gorffennaf 09:00-16:30
Bubble Boba: Ar agor fel arfer - 11:00-19:00
Co-op: Dydd Llun - Dydd Sul 07:00-21:00
Ty Ffalaffel: Dydd Llun-Gwener 09:00-16:00
Trwsio TG: Dydd Llun-Gwener 11:00-17:00
Santander: Ar gau Dydd Sadwrn 15 Mehefin - 2 Medi (Ar agor ar gyfer cofrestru cyn dechrau’r tymor rhwng 25 a 27 Mehefin)
Y Ganolfan Argraffu: Dydd Llun-Gwener 10: 00-16: 00
Gwallt a Harddwch y Brifysgol: Dydd Llun 10:00 - 17:00, dydd Mawrth, Mercher a Gwener - 09.30 - 18:00, dydd Iau 09.30 - 20:00, dydd Sadwrn - 09.30 - 18:00, dydd Sul - ar gau. 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.