Log in

Student Support Survey | Arolwg Cefnogaeth i Fyfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Your Elected Officer team are trying to find out about your experience around accessing mental health support whilst at Cardiff University. Whether you have had issues or a brilliant experience, we want to know about it.

The information gathered will allow us to work with the University to improve and develop the service so that your journey to receiving support is as easy as possible.

Fill in our survey now!

English survey Welsh survey


Mae eich tîm Swyddogion Etholedig eisiau gwybod mwy am eich profiad ynghylch cael mynediad i gymorth iechyd meddwl yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Boed os rydych wedi cael trafferthion neu brofiad gwych, rydym eisiau gwybod amdano.

Bydd y wybodaeth rydym yn ei gasglu yn ein galluogi i weithio gyda'r Brifysgol i wella a datblygu'r gwasanaeth fel bod eich taith i dderbyn cymorth mor hawdd â phosib.

Llenwch yr arolwg nawr!

Arolwg Saesneg Arolwg Cymraeg

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.