Log in

Student Senate | Senedd Myfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Student Senate is the Students’ Union’s policy making body. It is where ideas to improve your student experience are debated and voted upon by Student Senators. If these ideas pass, they become official Union policy and can change the way your Students’ Union is run. Some examples of previous motions that passed at Student Senate include ‘Expanding the Student Mentor Scheme’ and ‘Ablution facilities in the SU’.

Senate is made up of Campaign Officers, 2 Sabbatical Officers, 10 randomly selected student reps and 25 Student Senators who are elected each year in the October elections. They meet 5 times a year and have a real impact on the way your Students’ Union is run. Nominations for Student Senators are still open, so have a look on the Student Voice web pages for more information and to find out how to nominate yourself.

If you don’t want to be a Student Senator but have a great idea on how to improve the Students’ Union we’d also love to hear from you, so please get in touch with the Student Voice team via our website, Facebook, Twitter or email.

Email: democracy@cardiff.ac.uk

Website: https://www.cardiffstudents.com/your-voice/

Facebook: Cardiff Student Voice

Twitter: @cu_studentvoice


Senedd y Myfyrwyr yw corff gwneud penderfyniadau Undeb y Myfyrwyr. Dyma’r cyfle i chi ddadlau am syniadau i wella eich profiad myfyrwyr a chael pleidleais ymysg seneddwyr myfyrwyr. Os mae’r syniad yn pasio, maent yn dod yn bolisi swyddogol yr Undeb ac maent yn gallu newid y ffordd mae’r Undeb yn cael ei redeg. Mae rhai enghreifftiau o gynigion blaenorol sydd wedi’u pasio yn Senedd y Myfyrwyr yn cynnwys ‘Ehangu’r Cynllun Mentor Myfyrwyr’ a ‘Cyfleusterau puredigaeth yn yr Undeb’.

Mae’r Senedd yn cynnwys Swyddogion Ymgyrch, 2 Swyddog Sabothol, 10 cynrychiolydd myfyrwyr a ddewiswyd ar hap a 25 Seneddwr Myfyrwyr sy’n cael eu hethol bob blwyddyn yn etholiadau’r Hydref. Maent yn cyfarfod 5 gwaith y flwyddyn ac yn cael effaith go iawn ar y ffordd y rhedir eich Undeb y Myfyrwyr. Mae enwebiadau ar gyfer Seneddwyr Myfyrwyr dal ar agor, felly edrychwch ar dudalennau gwe Llais Myfyrwyr am fwy o wybodaeth a darganfod sut i enwebu eich hunain.

Os nad ydych eisiau bod yn Seneddwr Myfyrwyr ond â syniad gwych ar sut i wella Undeb y Myfyrwyr hoffem glywed gennych, felly cysylltwch â’r tîm Llais Myfyrwyr ar ein wefan, Facebook, Twitter neu e-bost.

E-bost: democracy@caerdydd.ac.uk

https://www.cardiffstudents.com/your-voice/

Facebook: Cardiff Student Voice

Twitter: @cu_studentvoice

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.