Log in

Staying in Cardiff over Easter? | Aros yng Nghaerdydd dros y Pasg?

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Staying in Cardiff over Easter?

If you’re staying put for the Easter holidays and spending the 3 weeks off in Cardiff, we’ve got some things that will keep you entertained! We know that exam period is quickly approaching (don’t forget to check out our Revision Aid page for tips and tricks), but you are allowed to have a break!

Take a trip

Bristol and Bath aren’t far away so why not head there for the day? Or stay a little closer to home and visit one of the beautiful towns of Wales. Don’t forget to use your Railcard to get discounts off train tickets.

Cardiff Castle Easter Trail

If you fancy a bit of Easter fun, why not head to Cardiff Castle and take part in the Easter Trail. The event is running from Saturday 8th April to Sunday 23rd April 2017. Click here for more info. 

Grab some grub

Treat yourself to lunch or dinner! If you’ve got an NUS Extra card then you can get loads of great discount codes and offers for many of the different restaurants that are in and around Cardiff. Just download the NUS Extra app to see where you can get money off your grub.

The Taff Trail

We’re hoping that there will be at least a little bit of sunshine over the holidays. Rent a bike from Cardiff Cycle Tours and take a trip down the scenic Taff Trail. Work up a sweat before stopping for a drink and a bite to eat!

Need someone to chat to? We can help. 

If you feel a bit lonely over the Easter break and are missing your friends and family, there are people on hand that you can talk to. Our Student Advice service is available Monday to Friday if you need any help and advice over the three week break. You can also contact Student Support, who offer a counselling service to all students at Cardiff University. Alternatively, give the Samaritans a call on 029 2034 4022, who will be happy to have a chat and give you a helping hand 24 hours a day.


Aros yng Nghaerdydd dros y Pasg?

Os rydych yn aros yng Nghaerdydd dros wyliau’r Pasg, mae gennym restr o bethau i chi wneud dros y 3 wythnos! Rydym yn gwybod bod cyfnod arholiad yn prysur ddynesu (Peidiwch ag anghofio edrychwch ar ein tudalen diwygio cymorth ar gyfer awgrymiadau a chynghorion), ond chewch chi gael egwyl!

Mynd ar drip

Nid yw Bryste na Chaerfaddon yn bell felly pam na ewch chi yno am y diwrnod? Neu aros ychydig yn agosach i adref a mynd i ymweld â un o drefi hardd Cymru. Cofiwch ddefnyddio eich Cerdyn Rheilffordd i gael arian i ffwrdd.

Taith Pasg Castell Caerdydd

Ewch draw i Gastell Caerdydd i gymryd rhan yn yr Helfa Pasg! Rhwng ddydd Sadwrn 8fed Ebrill i ddydd Sul 23ain Ebrill 2017. Mwy o wybodaeth yma.

Ewch allan am fwyd

Tretiwch eich hun am ginio neu swper! Os oes gennych gerdyn NUS extra, yna gallwch gael llawer o gynigion gwych mewn llawer o fwytai gwahanol yn ac o amgylch Caerdydd. Lawr lwythwch app NUS Extra lle gallwch gael arian i ffwrdd.

Taith Taf

Rydym yn gobeithio fydd y tywydd yn braf dros y gwyliau. Rentwch feic o Cardiff Cycle Tours ac ewch am dro lawr llwybr Taf.  

Eisiau sgwrsio â rhywun? Gallwn helpu. 

Os ydych yn teimlo'n unig ychydig dros wyliau'r Pasg, ac yn colli eich ffrindiau a'ch teulu, mae yna bobl ar gael i chi siarad â nhw. Mae ein gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr ar gael Dydd Llun i Ddydd Gwener os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth dros y gwyliau. Gallwch hefyd gysylltu Cefnogaeth i Myfyrwyr sy’n cynnig gwasanaeth gwnsela i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Neu, gallwch ffonio’r Samariaid ar 0300 123 3011 (llinell Gymraeg), a fydd yn hapus i gael sgwrs neu gynnig cymorth 24 awr y diwrnod.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.