Log in

Live music | Cerddoriaeth fyw

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg?

We have recently received a few queries about the gender balance of the live music acts that perform at Cardiff University Students' Union. This forms part of a conversation that is taking place on a national scale this week following Ellie Goulding's comments about the lack of female performers at festivals. 

Cardiff University Students’ Union is well known as one of the most popular music venues in Cardiff. The way we operate as a music venue differs from the other services that we provide to our student members. Live music tours are organised, booked and managed by external promoters. The promoters hire our venue as part of wider live music tours, and while we facilitate the logistical delivery of the event, these are not Students’ Union owned events. The bookings we receive depend entirely on which bands are touring at any given time, and are looking for a venue of our capacity (1,500).

In the last few years, we have hosted performances from female artists, including London Grammar, Lucy Spraggan, Marina and the Diamonds, The Staves, Annie Mac, Hannah Wants, Sam Divine, PVRIS, Tonight Alive, Gabrielle Aplin, Ellie Goulding, Daughter and Chvrches to name a few. We are still actively receiving bookings for next academic year, and as always are happy to receive applications from promoters from any band or musical discipline. During our upcoming Freshers’ Week, we have already secured a number of female artists and will be announcing these acts over the next month. We look forward to welcoming talented female artists back to our stage in the future.


Rydym wedi derbyn rhai ymholiadau am gydbwysedd rhyw yr actau cerddoriaeth byw sy’n perfformio yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Mae hyn yn ffurfio rhan o sgwrs sy’n digwydd ar raddfa genedlaethol yr wythnos hon yn dilyn sylwadau Ellie Goulding am ddiffyg perfformwyr myfyrwyr mewn gwyliau. 

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn adnabyddus fel un o leoliadau cerddoriaeth fwyaf poblogaidd yng Nghaerdydd. Mae’r ffordd rydym yn gweithredu fel lleoliad cerddoriaeth yn wahanol i’r gwasanaethau eraill rydym yn eu darparu i’n haelodau myfyrwyr.  Ceir teithiau cerddoriaeth byw eu trefnu, archebu a’u rheoli gan hyrwyddwyr allanol. Mae’r hyrwyddwyr yn llogi ein lleoliad fel rhan o deithiau cerddoriaeth fyw ehangach, a tra ein bod ni’n hwyluso darpariaeth logistaidd y digwyddiad, nid yw’r rhain yn ddigwyddiadau sy’n eiddo i Undeb y Myfyrwyr. Mae’r archebion rydym yn eu derbyn yn dibynnu’n llwyr ar y bandiau sy’n teithio ar unrhyw adeg benodol, ac yn chwilio am leoliad o’n capasiti ni (1,500).

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld nifer o berfformiadau gan artistiaid benywaidd gan gynnwys Ellie Goulding, London Grammar, Lucy Spraggan, Marina and the Diamonds, The Staves, Annie Mac, Hannah Wants, Sam Divine, PVRIS, Tonight Alive, Gabrielle Aplin, Daughter a Chvrches i enwi ychydig. Rydym yn dal i dderbyn actau ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, ac rydym o hyd yn hapus i dderbyn ceisiadau gan hyrwyddwyr unrhyw fand neu ddisgyblaeth gerddorol. Yn ystod Wythnos y Glas, mae gennym nifer o artistiaid benywaidd a byddwn yn cyhoeddi’r actau dros y mis nesaf. Edrychwch ymlaen at groesawu artistiaid benywaidd talentog yn ôl i’n llwyfan yn y dyfodol.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.