Log in

Sir Donald Walters | Syr Donald Walters

No ratings yet. Log in to rate.

Cardiff University Students' Union sabbatical student officers and staff are saddened to learn of the passing of Sir Donald Walters.  Sir Donald took an active role in supporting the Students’ Union over many years, most notably as a Trustee between 1998 and 2014.

During this time, his guidance and attention to detail on legal and financial matters, his ability to identify key issues, and his support for Sabbatical Officers played a significant role in the development of the Students’ Union. We would like to express our condolences to Sir Donald's family and friends. 

Vice-Chancellor Professor Colin Riordan has paid tribute to former Council Chair Sir Donald Walters


Mae swyddogion sabothol myfyrwyr a staff Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn drist i ddysgu am farwolaeth Syr Donald Walters. Chwaraeodd Syr Donald rhan weithredol yn cefnogi Undeb y Myfyrwyr dros nifer o flynyddoedd, yn fwyaf nodedig fel Ymddiriedolwr rhwng 1998 a 2014.

Yn ystod yr amser hwn, roedd ei arweinyddiaeth a sylw i fanylion ar faterion cyfreithiol ac ariannol, ei allu i nodi materion allweddol, a’i gefnogaeth i’r Swyddogion Sabothol wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad Undeb y Myfyrwyr. Hoffwn estyn ein cydymdeimlad i deulu a ffrindiau Syr Donald.

Mae’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, wedi talu teyrnged i gyn-Gadeirydd y Cyngor, Syr Donald Walters

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.