Log in

Sexual health | Iechyd Rhywiol

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Free Chlamydia and Gonorrhoea Self-Testing Kits

The Students’ Union, working in partnership with the YMCA and Public Health Wales has a limited number of free Chlamydia and Gonorrhoea self-testing kits for students. The tests have been supplied under a Public Health Wales trial and are available for students aged 18 – 25.

To pick up a test kit, call into the confidential Student Advice service on the third floor of the Students’ Union. Full instructions are provided. The test can be completed in a few minutes at home and posted to the clinic in the pre-paid envelope. Results are delivered by text message two weeks later.

There are a limited number of tests available that will be issued on a first come, first served basis. Call in now!

Visit Student Advice

Sexual health support and services

 


Pecynnau Hunan-brofi Clamydia a Gonorea

Mae gan Undeb y Myfyrwyr, mewn partneriaeth â'r YMCA ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, nifer gyfyngedig o becynnau hunan-brofi clamydia a gonorea am ddim i fyfyrwyr. Mae'r profion wedi'u darparu dan dreial Iechyd Cyhoeddus Cymru ac maen nhw ar gael i fyfyrwyr 18 – 25 oed.

I gasglu pecyn prawf, galwch heibio gwasanaeth cyfrinachol Cyngor i Fyfyrwyr ar drydydd llawr Undeb y Myfyrwyr. Darperir cyfarwyddiadau llawn. Mae modd cwblhau'r prawf mewn ychydig funudau gartref a'i bostio i'r clinig yn yr amlen ragdaledig. Cewch y canlyniadau drwy neges destun bythefnos yn ddiweddarach.

Mae nifer gyfyngedig o brofion ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Galwch heibio nawr!

Cyngor i Fyfyrwyr

Cymorth a gwasanaethau iechyd rhywiol

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.