Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

Your Elected Officers are here to help you throughout revision. Find out where they will be with some hot drinks, freebies, and a chat!

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

What is Revision Aid?

Every day of Revision Aid, your Elected Officers and members of the Education Executive Committee will be in a different locations around campus with hot drinks and wellbeing freebies to help get you through your exams and assessments this January!

WEEK 1 (17th-23rd) from 10am-3:30pm

 • Monday - ASSL
 • Tuesday - The Sciences Library (Main Building)
 • Wednesday - Trevithick
 • Thursday - ABACWS (tbc)
 • Friday - CSL (tbc)
 • Saturday - Bute (11am-2:30pm)
 • Sunday - ASSL (11am-2:30pm)

WEEK 2 (24th-28th) from 10am-3:30pm

 • Monday - Central Square
 • Tuesday - The Sciences Library (Main Building)
 • Wednesday - Trevithick
 • Thursday - ABACWS (tbc)
 • Friday - Health Library

Bob dydd o gyfnod Gymorth Adolygu, bydd eich Swyddogion Etholedig ac aelodau o'r Pwyllgor Gwaith Addysg yn treulio'u dyddiau o amgylch y campws gyda diodydd poeth a nwyddau am ddim i'ch helpu i oroesi eich arholiadau ac asesiadau fis Ionawr.

WYTHNOS 1 (17eg-23ain) o 10yb-3:30yh

 • Dydd Llun - ASSL
 • Dydd Mawrth - Llyfrgell y Gwyddorau (Prif Adeilad)
 • Dydd Mercher – Trevithick
 • Dydd Iau - ABACWS (i'w gadarnhau)
 • Dydd Gwener - CSL (i'w gadarnhau)
 • Dydd Sadwrn - Bute (11yb-2:30yh)
 • Dydd Sul - ASSL (11yb-2:30yh)

WYTHNOS 2 (24ain-28ain) o 10yb-3:30yh

 • Dydd Llun - Sgwâr Canolog
 • Dydd Mawrth - Llyfrgell y Gwyddorau (Prif Adeilad)
 • Dydd Mercher – Trevithick
 • Dydd Iau - ABACWS (i'w gadarnhau)
 • Dydd Gwener - Llyfrgell Iechyd

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search