Log in

Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

During the next few weeks, your elected officers will be at libraries across the campus handing out free tea and coffee to help you through your revision.

Tweet us using #RevisionAid

Monday 15th

10:00 - 11:30 – Health Library

12:30 - 14:30 PM – Brian Cooke Dental Library 

 

Tuesday 16th

10:00 - 11:30 – Arts and Social Sciences Library 

12:30 - 14:30 – Science Library (Main Building)

 

Wednesday 17th

10:00 - 11:30 – Trevithick Library

12:30 - 14:30 – Maths Building    

 

Thursday 18th

10:00 - 11:30 – Bute Library

12:30 - 14:30 – Arts and Social Sciences Library 

 

Friday 19th

10:00 - 11:30 – Science Library (Main Building)

12:30 - 14:30 – Health Library

 

Monday 22nd

10:00 - 11:30 – Arts and Social Sciences Library 

12:30 - 14:30 – Trevithick Library

 

Tuesday 23rd

10:00 - 11:30 – Science Library (Main Building)

12:30 - 14:30 – Bute Library  

 

Wednesday 24th

10:00 - 11:30 – Health Library

12:30 - 14:30 – Brian Cooke Dental Library 

 

Thursday 25th

10:00 - 11:30 – Trevethick Library

12:30 - 14:30 – Maths Building


Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd eich swyddogion etholedig mewn llyfrgelloedd ar draws y campws yn darparu te a choffi am ddim i’ch helpu drwy’r adolygu.

Danfonwch tweets atom yn defnyddio #CymorthAdolygu

Dydd Llun 15fed

10.00 - 11.30 – Llyfrgell Iechyd

12.30 – 14.30 – Llyfrgell Ddeintyddol Brian Cooke 

 

Dydd Mawrth 16eg

10:00 - 11:30 – Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol 

12.30 - 14.30 – Llyfrgell Wyddoniaeth (Prif Adeilad)

 

Dydd Mercher 17eg

10.00 - 11.30 – Llyfrgell Trevithick

12.30 – 14.30 – Adeilad Mathemateg    

 

Dydd Iau 18fed

10.00 - 11.30 – Llyfrgell Bute

12.30 - 14.30 – Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol 

 

Dydd Gwener 19eg

10.00 - 11.30 – Llyfrgell Wyddoniaeth (Prif Adeilad)

12.30 - 14.30 – Llyfrgell Iechyd

 

Dydd Llun 22ain

10:00 - 11:30 – Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol 

12.30 - 14.30 – Llyfrgell Trevithick

 

Dydd Mawrth 23ain

10.00 - 11.30 – Llyfrgell Wyddoniaeth (Prif Adeilad)

12.30 - 14.30 – Llyfrgell Bute  

 

Dydd Mercher 24ain

10.00 - 11.30 – Llyfrgell Iechyd

12.30 - 14:30 – Llyfrgell Ddeintyddol Brian Cooke 

 

Dydd Iau 25ain

10.00 - 11.30 – Llyfrgell Trevithick

12.30 - 14.30 – Adeilad Mathemateg

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.