Record breaking election year | Eleni Torrwyd Record Etholiadau

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Spring Elections 2019 saw the largest turnout in Cardiff University Students’ Union history, with 6,960 students casting their votes for their new elected leaders.

The elections covered the 7 paid full-time Sabbatical Officers, and 10 part-time, voluntary Campaign Officers who take up the role alongside their studies.

The voting week is a pivotal part of the student calendar, with many candidates and their campaign teams working tirelessly to engage with the student body and encouraging as many as possible to vote.

The newly elected Officers will take up their posts in July 2019, and will serve for one year. Once in post, you will be able to keep up-to-date with the officers work by following their social media accounts, or my tracking their manifesto commitments online here.

The results of all elected positions are as follows;

Full-Time Sabbatical Officers

 • Students' Union President: Jackie Yip
 • VP Welfare & Campaigns: James Wareham
 • VP Heath Park Campus: Shekina Ortom
 • VP Societies & Volunteering: Orla Tarn
 • VP Sport and AU President: Jude Pickett
 • VP Education: Tomos Evans
 • VP Postgraduate Students: Nicholas Fox

Campaign Officers 

 • Students with Disabilities' Officer: Sareena Nawaz
 • Black and Ethnic Minorities Officer: Cindy Ikie
 • International Students’ Officer: Poorvi Ravindra Agarwal
 • Mental Health Officer: Caitlin Parr
 • Mature Students' Officer: Edel Anabwani
 • Women's Officer: Niamh Hinchcliffe
 • Ethical & Environmental Officer: Flavie Ioos
 • LGBT+ Officer (Open): Zach Edge
 • LGBT+ Women's Place Officer: To be elected at a later date
 • Welsh Language Officer: Jacob Morris

Full details of the voting numbers can be accessed here.

If you are interested in getting involved the work of the Elected Officers, get in touch with them.  If you are also interested in getting involved in the Union’s democracy take a look at these pages, submit an idea, or just contact the Student Voice team via Democracy@Cardiff.ac.uk


Gwelodd Etholiadau’r Gwanwyn 2019 y nifer uchaf erioed o bleidleiswyr yn hanes Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, gyda 6,960 yn taro eu pleidlais ar gyfer eu arweinwyr etholedig newydd.

Roedd yr etholiadau ar gyfer 7 rôl cyflogedig y swyddogion sabothol llawn amser, a 10 swyddog ymgyrch rhan-amser gwirfoddol sy’n ymgymryd â’r rôl gyfochr â’u hastudiaethau.

Mae’r wythnos pleidleisio yn ran canolog o galendr y myfyrwyr, gyda llawer o ymgeiswyr â’u timau ymgyrchu yn gweithio’n ddiflino i ymgysylltu gyda chorff y myfyrwyr ac yn annog cymaint o bobl a phosibl i bleidleisio.

Bydd y swyddogion sydd newydd eu hethol yn ymgymryd â’u rolau ym mis Gorffennaf 2019, ac yn gwasanaethau am un flwyddyn. Unwaith y byddant yn ymgymryd â’u swyddi, byddwch yn medru cael y newyddion diweddaraf ar waith y swyddogion wrth ddilyn eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, neu tracio eu addewidion maniffesto ar-lein yma.

Mae canlyniadau yr holl swyddi etholedig fel a ganlyn

Swyddogion Llawn Amser Etholedig

 • Llywydd yr Undeb: Jackie Yip
 • IL Lles ac Ymgyrchoedd: James Wareham
 • IL Parc y Mynydd Bychan: Shekina Ortom
 • IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli: Orla Tarn
 • IL Chwaraeon a Llywydd yr UA: Jude Pickett
 • IL Addysg: Tomos Evans
 • IL Ôl-raddedig: Nicholas Fox

Swyddogion Ymgyrch

 • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau: Sareena Nawaz
 • Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig: Cindy Ikie
 • Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol: Poorvi Ravindra Agarwal
 • Swyddog Iechyd Meddwl: Caitlin Parr
 • Swyddog Myfyrwyr Hyn: Edel Anabwani
 • Swyddog Merched: Niamh Hinchcliffe
 • Swyddog Ethnig ac Amgylcheddol: Flavie Ioos
 • Swyddog LHDT+ (Agored): Zach Edge
 • Swyddog LHDT+ (Merched): I gael ei hethol yn y dyfodol
 • Swyddog y Gymraeg: Jacob Morris

Gellir dod o hyd i fanylion llawn niferoedd y pleidleisiau yma.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yng ngwaith y swyddogion cysylltwch gyda nhw, os oes gennych ddiddordeb hefyd mewn cymryd rhan yn nemocratiaeth yr undeb cymrwch olwg ar y tudalennau yma, cyflwynwch syniad, neu gysylltu â thîm llais y myfyriwr drwy Democracy@Caerdydd.ac.uk.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.