Log in

Periodic Review | Adolygiad Cyfnodol

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff University are in the process of arranging the initial meetings for Periodic Review in various Schools. They are in need of Student support as a member of the Review Team throughout the whole process! This is a great opportunity to get involved in one of the highest levels of programme review, contributing positive changes that can be made to improve the current ways of working and developing key skills such as:

  • Experience that can be added to your CV
  • Learn more about the University’s processes
  • Network with senior members of staff
  • Practice and develop your analytical skills
  • Have your voice heard!

You only need to attend one of the schools listed below but will need to attend the full meeting and then further follow-up meetings in April/May and June/July. Anyone from any school can volunteer for this; please put in the subject header ‘Periodic Review’.

Please email Amy Starling, College Quality Officer (AHSS), StarlingA@Cardiff.ac.uk if you are interested or have any questions.

The dates of the meetings are as follows:

School

Date

Time

Venue

CPE

Thursday 11th January

TBC

TBC

DENTL

Friday 12th January

1.30pm – 4.30pm

TBC

LAWPL

Monday 15th January

10am – 3:30pm

TBC

SHARE

Thursday 18th January

10am – 3:30pm

TBC

COMSC

Monday 22nd January

9.30am – 3pm

Room C/2.11, Queen's Buildings (Central), 5 The Parade

ENCAP

Tuesday 23rd January

10am – 3:30pm

TBC

PSYCH

Thursday 25th January

9am – 12pm

TBC

HCARE

Friday 26th January

9.30am – 1pm

TBC


Adolygiad Cyfnodol

Mae Prifysgol Caerdydd yn y broses o drefnu cyfarfodydd cychwynnol ar gyfer yr Adolygiad Cyfnodol mewn ysgolion gwahanol. Mae angen cymorth Myfyrwyr arnynt fel aelod o’r Tîm Adolygu drwy gydol y broses! Mae hwn yn gyfle gwych i gymryd rhan gyda un o’r rhaglenni adolygu lefel uchaf, yn cyfrannu newidiadau cadarnhaol sydd angen eu gwneud i wella’r ffyrdd presennol o weithio a datblygu sgiliau allweddol megis:

  • Profiad y gellir ei ychwanegu at eich CV
  • Dysgu mwy am brosesau’r Brifysgol
  • Rhwydweithio gydag aelodau uwch o staff
  • Ymarfer a datblygu eich sgiliau dadansoddol
  • Mynegwch eich barn!

Mae dim ond angen i chi fynychu un o’r ysgolion a restrir isod ond bydd angen i chi fynychu’r cyfarfod llawn ac yna’r cyfarfodydd dilynol pellach ym mis Mai/Ebrill a Mehefin/Gorffennaf. Gall unrhyw un o unrhyw ysgol wirfoddoli ar gyfer hyn; rhowch ‘Adolygiad Cyfnodol’ fel y llinell bwnc.

E-bostiwch Amy Starling, Swyddog Ansawdd Coleg (AHSS), StarlingA@Caerdydd.ac.uk os oes gennych ddiddordeb neu os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Dyma amseroedd a lleoliadau'r cyfarfodydd:

Ysgol

Dyddiad

Amser

Lleoliad

CPE

Dydd Iau 11eg Ionawr

I'w gadarnhau

I'w gadarnhau

DENTL

Dydd Gwener 12fed Ionawr

1.30yh – 4.30yh

I'w gadarnhau

LAWPL

Dydd Llun 15fed Ionawr

10yh – 3:30yh

I'w gadarnhau

SHARE

Dydd Iau 18fed Ionawr

10yh – 3:30yh

I'w gadarnhau

COMSC

Dydd Gwener 22ain Ionawr

9.30yb – 3yh

Ystafell C/2.11, Adeilad y Frenhines (Canolog), 5 Yr Orymdaith

ENCAP

Dydd Mawrth 23ain Ionawr

10yh – 3:30yh

I'w gadarnhau

PSYCH

Dydd Iau 25ain Ionawr

9yb – 12yh

I'w gadarnhau

HCARE

Dydd Gwener 26ain Ionawr

9.30yb – 1yh

I'w gadarnhau

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.