Notice of Spring 2022 Elections | Hysbysiad o Etholiadau Gwanyn 2022

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Nominations are open

Nominations open: Monday 1 December 10:00

Nominations close: Friday 11 February 16:00

How to submit a nomination: Head to cardiffstudents.com/elections, log in and submit your nomination.

Manifestos can be 250 words.

Nominate yourself

Positions vacant

Full-time sabbatical trustee positions

 • Students’ Union President
 • Vice President Heath Park
 • Vice President Education
 • Vice President Postgraduate Students
 • Vice President Welfare
 • Vice President Sports & Athletic Union President
 • Vice President Societies & Volunteering

Voluntary campaign officer positions

 • Black & Ethnic Minorities Officer
 • LGBTQ+ Officer (x2)
 • Welsh Language Officer
 • Students with Disabilities Officer
 • Ethical & Environmental Officer
 • Mental Health Officer
 • Women’s Officer
 • International Students’ Officer
 • Mature Students’ Officer
 • Parents & Careers Officer 

NUS Wales Delegates (x10)

Voting

Voting opens: Monday 14 March 10:00

Voting closes: Friday 18 March 16:00

Information on the elections can be found here, role descriptions can be found here. For any queries, please email elections@cardiff.ac.uk


Mae'r enwebiadau ar agor

Enwebiadau’n agor: Dydd Llun 1 Rhagfyr 10:00

Enwebiadau’n cau:  Dydd Gwener 11 Chwefror 16:00

Sut i gyflwyno enwebiad: Ewch i Cardiffstudents.com/elections, mewngofnodwch a chyflwynwch eich enwebiad.

Gall maniffestos fod yn 250 gair

Enwebwch eich hunain

Swyddi gwag

Swyddi ymddiriedolwyr sabothol llawn amser

 • Llywydd Undeb y Myfyrwyr
 • Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan
 • Is-lywydd Addysg
 • Is-lywydd Ôl-raddedig
 • Is-lywydd Lles
 • Is-lywydd Chwaraeon a Llywydd yr UA
 • Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Swyddi swyddogion ymgyrch gwirfoddol

 • Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Swyddog LHDT+ (x2)
 • Swyddog Y Gymraeg
 • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
 • Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol
 • Swyddog Iechyd Meddwl
 • Swyddog Menywod
 • Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol
 • Swyddog Myfyrwyr Aeddfed
 • Swyddog Myfyrwyr sy'n Rhieni ac yn Ofalwyr 

Cynrychiolwyr UCM Cymru (x10)

Pleidleisio

Pleidleisio’n agor: Dydd Llun 14 Mawrth 10:00

Pleidleisio’n cau: Dydd Gwener 18 Mawrth 16:00

Gellir dod o hyd i wybodaeth ar yr etholiadau yma, gellir dod o hyd i’r swyddi ddisgrifiadau yma. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch elections@caerdydd.ac.uk.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search