Notice of Poll 2020 | Hysbysiad Pleidleisio 2020

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The following candidates have nominated themselves for the Spring Elections 2020. All Cardiff University students have the democratic right to influence the issues the Students’ Union works on and contribute to the way it represents you to the University and wider community. 

Use your vote

Voting will take place from Monday 2 March at 9:00 to Friday 6 March at 17:00. Make sure you use your vote to choose who will lead the Students' Union and represent you from July 2020. 

Get informed

Candidates produce manifestos that contain the ideas and principles of their campaigns. Ask yourself if they display the priorities as well as the key creative and communication skills that you would like to see in someone who is representing you. Manifestos will be published soon.

Ethical & Environmental Officer

Julia Komar

Matthew Mclawrence

International Students Officer

Muskan Arora

Alex Keyter

Megha Roy

Yaman Sood

Nikolay Topol

LGBT+ Officer (Open)

Lola Brin

Georgia Day

LGBT+ Officer (Trans)

Lucas Jakabovic

Mature Students Officer

Chile Fernandez

Louise Flowers

Hajra Nadeem

Millie Rathbone

Hannah Louise-Salter

Sophie Simmonds

Musu Wai

Mental Health Officer

Charlotte Davis

Shreshth Goel

Lowri Howells

Megan Hughes

Denise Nistor

Alfie Potter

Students' Union President

Tom Evans

George Moore

Orla Tarn

Jacob Turnbull

Vice President Education

William Beaumont

Hannah Doe

Callum Mccarthy

Ali Shahid

Joelle Tham

Vice President Heath Park Campus

Darine Ismail

Sebastian Ripley

Vice President Postgraduate Students

Noah Akhimien

Jane Chukwu

Abbie Fridlington

Liam Powell

Janet Williams

Vice President Societies And Volunteering

Zachary Edge

Luke Evans

Rebecca Fisher-Jackson

Tabitha Moody

Ningfang Zeng

Vice President Sports And Athletic Union President

Harry Batchelor

Jude Pickett

Duncan Stewart

Joshua Sutherland

Joshua Thomas

Vice President Welfare And Campaigns

Georgie East

James Hadley-Piggin

Joshua Lewis

Caitlin Parr

Mig Sketeryte

Welsh Language Officer

Owain Beynon

Women's Officer

Megan Armond

Polly Denny

Students With Disabilities Officer

Megan Dee

Sadiq Quadri

 


Mae’r ymgeiswyr canlynol wedi enwebu eu hunain ar gyfer Etholiadau Gwanwyn 2020. Mae gan holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd hawl ddemocrataidd i ddylanwadu ar y materion y mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio arnynt a chyfrannu at y ffordd y mae'r Undeb yn eich cynrychioli chi i'r Brifysgol a'r gymuned ehangach. 

Defnyddia dy bleidlais!

Bydd pleidleisio yn digwydd o Ddydd Llun 2 Mawrth am 9:00 tan Ddydd Gwener 6 Mawrth am 17:00. Gwna’n siwr eich bod yn defnyddio eich pleidlais i ddewis pwy fydd yn arwain Undeb y Myfyrwyr ac yn eich cynrychioli chi o fis Gorffennaf 2019 ymlaen.

Dysga fwy o wybodaeth

Mae ymgeiswyr yn cyflwyno maniffestos sy’n cynnwys y syniadau ac egwyddorion eu hymgyrchoedd. Gofynnwch i chi eich hun os ydyn nhw’n arddangos yr egwyddorion â’r sgiliau creadigol a chyfathrebu allweddol yr hoffech weld mewn rhywun sy’n eich cynrychioli chi. Bydd maniffestos yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Swyddog Myfyrwyr Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig

Cindy Ikie

Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol

Julia Komar

Matthew Mclawrence

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol

Muskan Arora

Alex Keyter

Megha Roy

Yaman Sood

Nikolay Topol

Swyddog LHDT+

Lola Brin

Georgia Day

Swyddog LHDT+ (Traws)

Lucas Jakabovic

Swyddog Myfyrwyr Hyn

Chile Fernandez

Louise Flowers

Hajra Nadeem

Millie Rathbone

Hannah-Louise Salter

Sophie Simmonds

Musu Wai

Swyddog Iechyd Meddwl

Charlotte Davis

Shreshth Goel

Lowri Howells

Megan Hughes

Denise Nistor

Alfie Potter

Llywydd yr Undeb

Tom Evans

George Moore

Orla Tarn

Jacob Turnbull

IL Addysg

William Beaumont

Hannah Doe

Callum Mccarthy

Ali Shahid

Joelle Tham

IL Campws Parc y Mynydd Bychan

Darine Ismail

Sebastian Ripley

IL Myfyrwyr Ôl-raddedig

Noah Akhimien

Jane Chukwu

Abbie Fridlington

Liam Powell

Janet Williams

IL Cymdeithasau

Zachary Edge

Luke Evans

Rebecca Fisher-Jackson

Tabitha Moody

Ningfang Zeng

IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau

Harry Batchelor

Jude Pickett

Duncan Stewart

Joshua Sutherland

Joshua Thomas

IL Lles ac Ymgyrchoedd

Georgie East

James Hadley-Piggin

Joshua Lewis

Caitlin Parr

Mig Sketeryte

Swyddog y Gymraeg

Owain Beynon

Swyddog Merched

Megan Armond

Polly Denny

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

Megan Dee

Sadiq Quadri

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.