Log in

National Societies Awards 2018 | Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau 2018

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We're excited to announce that we will be hosting the 2018 National Societies Awards on the 9th May in the Great Hall. Now entering its third year, the event is moving to Wales for the first time to celebrate the successes and achievements of student societies from across the UK.

The National Societies Awards was first held at UWE in 2016 and travelled to Nottingham in its second year. This year’s event promises to build on the success of previous years, offering an exciting programme of entertainment, culminating in the hotly anticipated Awards ceremony.

We will be hosting a series of training and networking activities during the afternoon of the event, allowing Societies, Sabbatical Officers and SU Staff to meet their counterparts from around the UK, share good practice and develop themselves and their groups. During the evening there will be a three course dinner before the winners of our prestigious awards are announced. There will, of course, be a few treats and surprises throughout the event too!

Tickets will be on sale soon at cardiffstudents.com/national-societies-awards. To stay up to date with the latest announcements, sign up to receive the newsletter and like the Facebook page.

Find out more


Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau 2018

Rydym yn falch i gyhoeddi y byddwn yn cynnal y Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau ar y 9fed o Fai yn y Neuadd Fawr. Bellach yn ei drydedd flwyddyn, mae’r digwyddiad yn symud i Gymru am y tro cyntaf i ddathlu llwyddiannau a chyflawniadau cymdeithasau myfyrwyr ar draws y DU.

Cynhaliwyd y Gwobrau ym Mryste yn 2016 ac yna yn Nottingham yn ei ail flwyddyn. Bydd y digwyddiad eleni yn adeiladu ar lwyddiant blynyddoedd blaenorol, yn cynnig rhaglen gyffrous o adloniant a seremoni wobrwyo.

Byddwn yn cynnal cyfres o weithgareddau hyfforddi a rhwydweithio yn ystod prynhawn y digwyddiad, yn galluogi Cymdeithasau, Swyddogion Sabothol a Staff yr Undeb i gwrdd â’u cymheiriaid o ar draws y DU, rhannu arfer da a datblygu eu hunain a’u grwpiau. Yn ystod y noson fe fydd cinio tri chwrs cyn cyhoeddi enillwyr ein gwobrau mawreddog. Bydd sypreisys drwy gydol y digwyddiad hefyd!

Bydd tocynnau ar werth cyn bo’ hir ar cardiffstudents.com/national-societies-awards. Cofrestrwch i’n cylchlythyr a hoffwch y dudalen Facebook am gyhoeddiadau cyson.

Darganfyddwch mwy

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.