Log in

Love when you leave | Caru Cyn i Chi Adael

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Love When You Leave is the annual end of term waste, recycling and charity collection scheme, set up to ensure that moving out at the end of term is stress free and leaves our communities clean and tidy.

The scheme includes a re-use and charity collection of unwanted items, so when you clear out, give it, don’t bin it!

Find a donation point


Caru Cyn i Chi Adael

Mae Caru Cyn i Chi Adael yn gynllun casglu gwastraff ac ailgylchu elusennol diwedd y tymor blynyddol wedi’i sefydlu i sicrhau nad yw symud allan ar ddiwedd y tymor yn achosi straen ac yn gadael ein cymunedau yn lan ac yn daclus.

Mae’r cynllun yn cynnwys casglu eitemau nad oes eu heisiau i’w hailddefnyddio, felly pan fyddwch yn symud allan, cyfrannwch nhw, peidiwch â’u taflu!

Chwilio am bwynt rhoddi

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.