Log in

Keep your student home safe over the winter break | Diogelu eich ty myfyriwr dros y gwyliau

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The first semester is nearly over which means that a lot of students will be heading home for the winter break, but before you pack up your bags and head home here are some top tips and things to consider from South Wales Police before you go!

 • Take any valuables home with you
 • Never leave expensive stuff on display
 • Use timer light switches when your property is unattended for any length of time
 • Remove obvious signs from windows that it’s a student house e.g posters
 • Shut and lock garden gates
 • Ensure all doors and windows are locked when you leave
 • Ask you landlord/letting agent or trusted neighbour to keep an eye on you house during the holidays, and ask them to push through any mail hanging from letter boxes
 • Clear gardens of items that could be used to force entry e.g bricks, ladders

If you’ve got any housing issues remember that Student Advice are always here to help:

cardiffstudents.com/advice

Advice@cardiff.ac.uk

02920 781410

@AdviceCUSU


Mae’r tymor cyntaf bron ar ben sy’n golygu y bydd nifer o fyfyrwyr yn mynd adref dros wyliau’r gaeaf. Cyn i chi bacio eich bagiau a throi am adref dyma pethau i chi ystyried gan Heddlu De Cymru i gadw’ch ty yn saff.

 • Ewch â pethau gwerthfawr gyda chi
 • Peidiwch ag arddangos pethau drud
 • Defnyddiwch switshis golau amser pan nad ydych yn y ty am gyfnod hir.
 • Cael gwared ar unrhyw arwyddion o’r ffenest sy’n hysbysebu’r ffaith ei fod yn dy myfyrwyr, er enghraifft posteri.
 • Cau a chloi gatiau gardd
 • Sicrhau bod holl ddrysau a ffenestri wedi cloi pan rydych yn gadael
 • Gofyn i’ch landlors/asiant gosod neu gymydog i gadw golwg ar eich ty dros y gwyliau, a gofyn iddynt wthio unrhyw lythyron sy’n hongian drwy’r blwch llythyr.
 • Cliriwch yr ardd fel nad oes unrhyw eitemau y gellir eu defnyddio i orfodi mynediad e.e Briciau, ysgolion.

Os oes gennych unrhyw broblemau tai cofiwch bod Cyngor i Fyfyrwyr yma i helpu:

cardiffstudents.com/advice

Advice@Caerdydd.ac.uk

02920 781410

@AdviceCUSU

 

 

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.