Log in

Hoax Bursary Emails | E-byst Bwrsariaeth Ffug

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

 

We have had reports of a hoax bursary email going out to students, reportedly from the Finance Department at Cardiff University.  Please do not give your bank details online to any party allegedly offering a Cardiff University fund.

For full details of legitimate bursaries and scholarships see here

Please report any fraudulent activity to Action Fraud UK

If you have given details of your account, please contact Action Fraud and your bank.

Please also see the Cardiff University online safety pages


Rydym wedi derbyn adroddiadau o e-byst bwrsariaeth ffug sydd yn cael eu danfon at fyfyrwyr, yn honni eu bod gan Adran Gyllid Prifysgol Caerdydd. Peidiwch â rhoi eich manylion banc ar-lein i unrhyw barti sydd yn honni eu bod yn cynnig arian Prifysgol Caerdydd

Am fwy o fanylion ynghylch bwrsariaethau ac ysgoloriaethau dilys edrychwch yma

Rhowch wybod am unrhyw weithgarwch twyllodrus i Action Fraud UK

Os rydych wedi rhoi manylion eich cyfrif, cysylltwch ag Action Fraud a’ch banc.

Gweler tudalennau diogelwch ar-lein Prifysgol Caerdydd

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.