Log in

Happy St David’s Day | Dydd Gwyl Dewi Hapus

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

 

St David's Day is celebrated annually on March 1st, where the people of Wales celebrate their patron saint, St David. Also known as Dewi Sant in Welsh. To mark the day, Welsh people around the world wear one or both of our national emblems - a daffodil or leek and celebrate at special concerts and processions.

Ways that you can get involved with St David’s Day this year

 

 • The National St David’s Day Parade is certainly one of the best ways to celebrate the day. This year it starts at 12:30 outside City Hall on Wednesday, March 1st. It’s a great chance for you to experience a celebration of Welsh heritage and culture.

 

 • Music is a big part of Welsh Culture, so join the BBC National Orchestra of Wales as they perform their annual St David's Day concert on Wednesday 1st March. It promises to be a remarkable occasion as the Orchestra and Chorus are joined in St David’s Hall by acclaimed musicians from Wales. You can get student priced ticket for only £5.

 

 • Forget Pancake Day, it’s all about the Welsh Cakes this St David’s Day. Why not impress your housemates by baking these delicious Welsh treats? Or, if you don't fancy cooking yourself, we highly recommend the Welsh Cakes at Cardiff Bakestone at the Cardiff Market! They are definitely the best Welsh Cakes in town.

 

 • Pop down to The Taf at the Students’ Union on the 1st of March where Brains Craft bottles will be two for £5 mix and match (Bragging Rights, Atlantic White, Barry Island IPA). They'll be playing Welsh themed music throughout the day too!

 

 • Visit the St David’s Day Craft Market at The Hayes in the middle of town centre, which is happening from now until Saturday 4th March where you can see a wide range of stalls, including arts, crafts and seasonal food.

 

 • And lastly, watch at our St David’s Day video to learn a few new Welsh words.

 

Don’t forget that you can learn Welsh for free alongside your studies. Contact Welsh For All for more information.


Ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yn dathlu Dydd Gwyl Dewi Eleni

 

 • Mae’r Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi yn sicr yn un o’r ffyrdd gorau i chi ddathlu’r diwrnod. Eleni, mae’n dechrau am 12:30 y tu allan i Neuadd y Ddinas ddydd Mercher, Mawrth 1af. Mae’n gyfle gwych i chi brofi dathliad o ddiwylliant Cymru.

 

 • Mae cerddoriaeth yn rhan fawr o ddiwylliant Cymru, felly ymunwch â Cherddorfa Cenedlaethol Cymru wrth iddynt berfformio eu cyngerdd Dydd Gwyl Dewi blynyddol nos Fercher 1af Mawrth. Mae’n argoeli i fod yn noson wych wrth i’r Gerddorfa a’r Corws ymuno â cherddorion enwog o Gymru yn Neuadd Dewi Sant. Gallwch gael tocyn myfyriwr am £5 yn unig.

 

 • Anghofiwch am Ddiwrnod Crempog, mae Dydd Gwyl Dewi yn golygu picau (neu cacennau cri). Beth am goginio peth i’ch ffrindiau yn dilyn y rysáit hwn? Neu, os nad ydych eisiau coginio eich hunan, rydym yn argymell y picau ar y maen yn Cardiff Bakestone yn Marchnad Caerdydd! Yn sicr, y picau ar y maen gorau yng Nghaerdydd!

 

 • Ewch draw i’r Taf yn Undeb y Myfyrwyr ar Mawrth y 1af lle mae boteli Brains yn ddau am £5 (Bragging Rights, Atlantic White, Barry Island IPA).

 

 • Ewch i Farchnad Crefft Dydd Gwyl Dewi yn yr Ais, sydd yn digwydd rhwng nawr a dydd Sadwrn 4ydd Mawrth, lle gallwch weld amrywiaeth eang o stondinau, gan gynnwys celf, crefft a bwyd tymhorol.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.