Log in

Going home for the summer? | Mynd adref am yr haf?

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The exam period is almost over and we’re sad that the streets of Cathays will soon be much quieter. Whether you’ve completed your course and leaving Cardiff for good or you are returning to Cardiff in September, there are some things you might want to consider before leaving.

South Wales Police have come up with a list of precautions for you to follow before you pack your bags and head home.

If you’ve got any housing issues remember that Student Advice are always here to help throughout the year
 • Take any valuables home with you
 • Never leave expensive stuff on display
 • Use timer light switches when your property is unattended for any length of time
 • Remove obvious signs from windows that it’s a student house e.g posters
 • Shut and lock garden gates
 • Ensure all doors and windows are locked when you leave
 • Ask you landlord/letting agent or trusted neighbour to keep an eye on you house during the holidays, and ask them to push through any mail hanging from letter boxes
 • Clear gardens of items that could be used to force entry e.g bricks, ladders

If you’ve got any housing issues remember that Student Advice are always here to help throughout the year:

cardiffstudents.com/advice

Advice@cardiff.ac.uk

02920 781410

@AdviceCUSU


Mae cyfnod yr arholiadau bron ar ben ac rydym yn drist i feddwl y bydd strydoedd Caerdydd dipyn tawelach cyn bo’ hir. Boed os ydych wedi cwblhau eich cwrs ac yn gadael Caerdydd neu os rydych yn dychwelyd i Gaerdydd ym mis Medi, mae yna bethau pwysig y dylech ystyried cyn gadael.

Mae Heddlu De Cymru wedi creu rhestr o gamau i’w cymryd cyn i chi bacio eich bagiau a dechrau am adref.

Os oes gennych unrhyw broblemau tai cofiwch bod Cyngor i Fyfyrwyr yma i helpu drwy gydol y flwyddyn
 • Ewch ag unrhyw eiddo gwerthfawr adref gyda chi
 • Peidiwch byth â gadael eitemau drud yn y golwg
 • Sicrhewch fod pob drws a ffenestr wedi’u cloi pan fyddwch yn gadael
 • Tynnwch unrhyw arwyddion o’r ffenestri sy’n ei gwneud hi’n amlwg mai ty myfyrwyr ydyw e.e posteri
 • Caewch a chlowch gatiau’r ardd
 • Defnyddiwch switshis golau amserydd pan fydd eich ty yn wag am unrhyw gyfnod o amser
 • Gofynnwch i’ch landlord/asiant gosod neu gymydog i gadw llygad ar y ty dros y gwyliau, a gofynnwch iddynt wthio unrhyw bost sy’n hongian o’ch blwch post drwyddo
 • Cliriwch unrhyw eitemau fel briciau/ysgolion o’r ardd y gellir eu defnyddio i dorri mewn i’ch ty

Os oes gennych unrhyw broblemau tai cofiwch bod Cyngor i Fyfyrwyr yma i helpu drwy gydol y flwyddyn:

cardiffstudents.com/advice

Advice@cardiff.ac.uk

02920 781410

@AdviceCUSU

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.