Full-time Welsh Language Officer | Swyddog y Gymraeg Llawn Amser

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Our Students who attended the Annual General Meeting on 22nd November 2018 passed a motion to introduce a full-time Welsh Language Sabbatical Officer. The meeting saw over 650 students debating and voting on a range of issues, with the Elected Officers being mandated to enact motions and keep students informed of progress. The Union's Board of Trustees met on the 6th December and have committed to electing a full-time Welsh Language Officer & UMCC President from spring 2020 onwards. A decision will be taken by the Trustees in autumn 2019 regarding the number of Officers in the Sabbatical team which will be voted on by students.

Fadhila Al Dhahouri, Students’ Union President, said. “I welcome students voting in favour of this motion at the Annual General Meeting. As a Students’ Union in the Welsh capital it is important that Welsh speaking students’ voices are represented and heard.

There are number of governance approvals needed to be achieved before the new post is in operation. In the interim, we will continue to champion Welsh language and the Welsh culture through every activity possible”


Swyddog y Gymraeg Llawn Amser

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar yr 22ain Tachwedd 2018 fe basiwyd cynnig i gyflwyno Swyddog Sabothol yr Iaith Gymraeg llawn amser gan y myfyrwyr a fynychodd y cyfarfod. Yn ystod y cyfarfod dadleuodd a phleidleisiodd 650 o fyfyrwyr ar amrywiaeth o faterion, gyda’r swyddogion etholedig yn cael eu gorchymyn i ddeddfu cynigion a hysbysu myfyrwyr ar ddatblygiadau. Ar y 6ed o Ragfur cynhaliwyd cyfarfod Bwrdd Ymddiriedolwyr Yr Undeb ac maent wedi ymrwymo i ethol Swyddog Y Gymraeg a fydd hefyd yn Lywydd UMCC llawn amser o wanwyn 2020 ymlaen. Bydd penderfyniad yn cael ei wneud gan yr Ymddiriedolwyr yn hydref 2019 yn ymwneud a nifer y Swyddogion yn y tîm Sabothol, yna bydd myfyrwyr yn pleidleisio ar hyn.

Dywedodd Fadhila Al Dhahouri, Llywydd Undeb y Myfyrwyr, “Rydw i’n croesawu myfyrwyr yn pleidleisio o blaid y cynnig hwn yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Fel Undeb y Myfyrwyr ym Mhrifddinas Cymru mae’n bwysig fod siaradwyr Cymraeg yn cael eu clywed a’u cynrychioli. 

Mae angen cyflawni nifer o gymeradwyaethau llywodraethu cyn i'r swydd newydd gael ei weithredu. Yn y cyfamser, fe fyddwn yn parhau i gefnogi'r Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig drwy bob gweithgaredd posibl”

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.