Log in

Exams in Welsh & Religious Observance Days | Sefyll Arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

If you wish to sit your exams through the medium of Welsh or expect you will be unable to sit exams on religious grounds on certain days then you will need to notify the University. Requests have to be made by week five of each semester by logging onto Ask Cardiff including your:

  • Name
  • Student number
  • Reason for the request

Every effort will be made to accommodate your request.

Autumn Deadline      30th October 2017

Spring Deadline        26th February 2018

Need Help? 

If you need advice about academic issues, such as academic appeals, extenuating circumstances or coping with exams, contact our Student Advice team.


Sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg

Os ydych yn dymuno sefyll eich arholiadau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n disgwyl y byddwch yn methu sefyll arholiadau am resymau crefyddol ar ddiwrnodau penodol, bydd angen i chi roi gwybod i’r Brifysgol. Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn wythnos 5 pob semester drwy fewngofnodi i 'Ask Caerdydd' gan gynnwys eich:

  • Enw
  • Rhif myfyriwr
  • Rheswm dros y cais

Gwneir pob ymdrech i ddarparu ar gyfer eich cais

Dyddiad Cau yr Hydref         30 Hydref 2017

Dyddiad Cau y Gwanwyn     26 Chwefror 2018

Angen help?

Os oes angen cyngor am faterion academaidd, megis apeliadau academaidd, amgylchiadau esgusodol neu delio gydag arholiadau, cysylltwch â'n Tim Cyngor i Fyfyrwyr.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.