Log in

Enriching Student Life Awards Winners | Enillwyr Fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Enriching Student Life Awards 2017

 

Most Uplifting Members of Staff – Dr Beatrix Fahnert

 

Personal Tutor of the Year – Dr Padma Anagol

 

Outstanding Doctoral Supervisor – Dr Jon Anderson

 

Most Effective Teacher – Dr Hannah Shaw

 

Welsh Education Champion – Dr Awen Iorwerth & Sara Whittam

 

Most Innovative Member of Staff – Dr Jenny Benham

 

Student Academic Representative of the Year AHSS – Joe Stockley (SHARE)

 

Student Academic Representative of the Year BLS – Rebecca Quinn (BIOSI)

 

Student Academic Representative of the Year PSE – Aidan Cammies (COMSC)

 

Student Academic Representative of the Year (Overall) – Joe Stockley (SHARE)

 

Student Academic Rep Coordinator – Dr Tom Tatchell

 

Enriching Student Life Award – Dr Beatrix Fahnert

 

The Vice Chancellor’s Award for Commitment to the Student Experience – Ben Lewis

 

Lifetime Achievement Award – Professor Elizabeth Treasure  

 

A note of Thanks

 

The Student Voice team and Sabbatical Officers would like to thank all those who helped make the Enriching Student Life Awards possible. From those who nominated to the members of staff who decided the winners. A special thanks must also be given the Venues team and to the Office of the Chief Operating Officer for their continued support of the night.


Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2017

 

Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig – Dr Beatrix Fahnert 

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn – Dr Padma Anagol

 

Goruchwyliwr Doethurol Eithriadol – Dr Jon Anderson

 

Yr Athro Mwyaf Effeithiol – Dr Hannah Shaw

 

Pencampwyr Addysg Cymru – Dr Awen Iorwerth a Sara Whittam

 

Aelod o Staff Mwyaf Arloesol – Dr Jenny Benham

 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn AHSS – Joe Stockley (SHARE)

 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn BLS – Rebecca Quinn (BIOSI)

 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn PSE – Aidan Cammies (COMSC)

 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Cyffredinol) – Joe Stockley (SHARE)

 

Cydlynydd Cynrychiolwyr Academaidd Myfyrwyr – Dr Tom Tatchell

 

Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr – Dr Beatrix Fahnert

 

Gwobr yr Is-Ganghellor am Ymrwymiad i Brofiad Myfyrwyr – Ben Lewis

 

Gwobr Cyflawniad Oes – Yr Athro Elizabeth Treasure  

 

Nodyn o ddiolch

 

Hoffai tîm Llais y Myfyrwyr a’r Swyddogion Sabothol ddiolch i bawb a helpodd gyda’r Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr.  O'r rhai a enwebwyd i aelodau o staff a benderfynwyd ar yr enillwyr. Diolch yn fawr iawn i’r tîm Lleoliadau ac i Swyddfa'r Prif Swyddog Gweithredu am eu cymorth parhaus ar y noson.

 

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.