Enriching Student Life Awards Shortlist 2021 | Rhestr fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2021

Nominees have been announced for this year's Awards | Cyhoeddi enwebedigion Gwobrau eleni

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Enriching Student Life Awards (The ESLAs) are an annual awards ceremony, created to recognise the amazing staff members and Academic Reps who have helped contribute to your Cardiff University experience. The awards have been running for 12 years, and celebrate those who have gone the extra mile for students. This year we received more than 400 nominations for these awards! The nominations were read and shortlisted, and the winners of each award will be announced live on Facebook at a virtual ceremony on Thursday 20th May and added onto the Students’ Union website soon after.

To watch the ceremony, live go to the @CardiffStudents Facebook page at 18:00 on Thursday 20th May 2021.  

Huge congratulations to all the following nominees who have been shortlisted: 

Most Uplifting Staff Member of the Year 

 • Dr Robert McAndrew 
 • Dr Rhodri Woodhouse 
 • Dr Catherine Laing 

Personal Tutor of the Year 

 • Professor Helen Phillips 
 • Dr Carolina Fuentes Toro 
 • Dr Jessica Mant 

Doctoral Supervisor of the Year 

 • Sara Pons-Sanz 
 • Luigi M. De Luca 
 • Peter Watson 

PGR Graduate Tutor of the Year/PGR Demonstrator of the Year 

 • Rhian Williams 
 • Georgina Wren 
 • Gareth Smith 

Most Innovative Member of Staff of the Year 

 • Dr Vivien Raymond 
 • Nazaret Perez-Nieto 
 • Dr Katharine Griffiths 

Student Academic Rep of the Year (Arts, Humanities and Social Sciences) 

 • Ally-Joh Gowan-Day 
 • Abigail Gallagher 
 • Charlotte Griffiths 

Student Academic Rep of the Year (Biomedical and Life Sciences) 

 • Eleri Howell 
 • Harpria Bhogal 
 • Luke Anthony Evans 

Student Academic Rep of the Year (Physical Science and Engineering) 

 • Nyasha Sibanda 
 • Jordan Stephens 
 • Dina Dawitt 

Rep Coordinator of the Year 

 • Shona Smith 
 • Nicki Kindersley 
 • Mark Connolly and Rachel Thomas 

Covid-19 Hero Award 

 • Amy Sykes 
 • Dr Matthew Smith 
 • Dr James Field and Professor Nicola Innes 

Student Mentor of the Year 

 • Setthasorn Zhi Yang Ooi 
 • Shreshth Goel 
 • Harvey Griffiths 

Champion for Equality, Diversity, and Inclusion 

 • Saffron Baldoza 
 • Alex Harmer 
 • Lim Shan Ming 

Hyrwyddwr Addysg Cymraeg / Champion for Welsh Education 

 • Sian Morgan Lloyd 
 • Awen Iowerth 
 • Andrew Lane 

Vice Chancellor’s Award 

 • Professor Stephen Rutherford 
 • Dr Michael Smith 
 • Amy Sykes 
 • Dr Rob Gossedge 
 • Amy Close 

SU President’s Award 

 • Angie Flores Acuna 
 • Bronwen Laxton 
 • Polly Denny 
 • Megan Dee 
 • Precious Ebere 
 • Isadora Sinha 

 

Mae’r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (y GCBM) yn seremoni wobrwyo blynyddol, wedi ei greu i ddeall yr aelodau o staff anhygoel a Cynrychiolwyr Academaidd sydd wedi helpu i gyfrannu tuag at eich profiad ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r gwobrau wedi bod yn rhedeg am 12 mlynedd, ac yn dathlu’r rheiny sydd wedi mynd y filltir olaf i fyfyrwyr. Eleni derbyniom ni dros 400 o enwebiadau ar gyfer y gwobrau hyn! Darllenwyd ac enwebwyd yr enwebiadau ar y rhestr fer, a chyhoeddir enillwyr pob gwobr yn fyw ar Facebook mewn seremoni rithwir ar ddydd Iau 20ainMai a'i ychwanegu ar wefan Undeb y Myfyrwyr yn fuan wedi hynny. 

I wylio'r seremoni, ewch yn fyw i dudalen Facebook @CardiffStudents am 18:00 ddydd Iau 20ain Mai 2021. 

Llongyfarchiadau mawr i’r holl unigolion canlynol am gael eu henwebu a chyrraedd y rhestr fer: 

Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig y Flwyddyn 

 • Dr Robert McAndrew 
 • Dr Rhodri Woodhouse 
 • Dr Catherine Laing 

Tiwtor Personol y Flwyddyn 

 • Yr Athro Helen Phillips 
 • Dr Carolina Fuentes Toro 
 • Dr Jessica Mant

Goruchwyliwr Doethur y Flwyddyn

 • Sara Pons-Sanz 
 • Luigi M. De Luca 
 • Peter Watson 

Tiwtor Graddedig ÔRY/ Arddangoswr ÔRY y Flwyddyn 

 • Rhian Williams
 • Georgina Wren
 • Gareth Smith

Aelod o Staff Mwyaf Arloesol y Flwyddyn

 • Dr Vivien Raymond
 • Nazaret Perez-Nieto
 • Dr Katharine Griffiths

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol) 

 • Ally-Joh Gowan-Day 
 • Abigail Gallagher 
 • Charlotte Griffiths 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd)

 • Eleri Howell
 • Harpria Bhogal 
 • Luke Anthony Evans 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg) 

 • Nyasha Sibanda
 • Jordan Stephens 
 • Dina?Dawitt

Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Flwyddyn

 • Shona Smith
 • Nicki Kindersley
 • Mark Connolly a Rachel Thomas

Gwobr Arwr Covid-19

 • Amy Sykes
 • Dr Matthew Smith
 • Dr James Field ac Yr Athro Nicola Innes 

Mentor i Fyfyrwyr y Flwyddyn

 • Setthasorn?Zhi Yang Ooi
 • Shreshth Goel
 • Harvey Griffiths

Hyrwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 

 • Saffron Baldoza
 • Alex Harmer
 • Lim Shan Ming

Hyrwyddwr Addysg Cymraeg 

 • Sian Morgan Lloyd 
 • Awen Iowerth
 • Andrew Lane

Gwobr yr Is-Ganghellor 

 • Yr Athro Stephen Rutherford 
 • Dr Michael Smith
 • Amy Sykes
 • Dr Rob Gossedge 
 • Amy Close

Gwobr Llywydd Undeb y Myfyrwyr 

 • Angie Flores Acuna
 • Bronwen Laxton
 • Polly Denny
 • Megan Dee
 • Precious Ebere
 • Isadora Sinha

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Search