Enriching Student Life Awards Shortlist 2019 | Rhestr fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2019

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Enriching Student Life Awards (The ESLAs) are an annual awards ceremony, created to recognise the amazing staff members and Academic Reps who have helped contribute to your Cardiff University experience. The awards have been running for 10 years, and celebrate those who have gone the extra mile for students. This year we received over 750 nominations for these 12 awards – a new record! The nominations were read and shortlisted, and the winners of each award will be announced at the ceremony on 9th May and added onto the Students’ Union website soon after. 

A huge congratulations to all the following nominees who have been shortlisted:

Most Uplifting Staff Member

 • Susan Hayes (SOCSI)
 • Dr. Craig Gurney (GEOPL)
 • Nadia Nebot (MLANG)

Personal Tutor of the Year

 • Dr. Katie Richards (LAWPL)
 • Dr. Robin Burrow (CARBS)
 • Professor David Wilson (MEDIC)

Outstanding Doctoral Supervisor

 • Dr. Emiliano Trere (JOMEC)
 • Professor Claire Gorrara (MLANG)
 • Dr. Sara Pons-Sanz (ENCAP)

Graduate Tutor or Demonstrator Award

 • Nikoleta Glynatsi (MATHS)
 • Massimiliano Caiti (CHEMY)
 • Josie Cray (ENCAP)

Most Innovative Member of Staff

 • Dr. Marcus Coffey (MEDIC)
 • Dr. Craig Gurney (GEOPL)
 • Wei Shao (MLANG)

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg (Welsh Education Champion)

 • Dr. Sion Jones (SOCSI)
 • Wyn Davies (PHRMY)
 • Awen Iorwerth (MEDIC)

Student Academic Rep of the Year (Arts, Humanities and Social Sciences)

 • Gabriella Gropper (LAWPL)
 • Katya Minster (ENCAP)
 • Tiffany Treadway (SHARE)

Student Academic Rep of the Year (Biomedical and Life Sciences)

 • Tasnim Jahaan (BIOSI)
 • Chloe Ryce (PSYCH)
 • Asia Dirie (PHARMY)

Student Academic Rep of the Year (Physical Science and Engineering)

 • Rhiannon Lunney (PHYSX)
 • Jonathan Matchett (EARTH)
 • Sam Childs (ENGIN)

Student Rep Coordinator of the Year

 • Sarah Millward (ENCAP)
 • Dr. Jonathan Thompson (MATHS)
 • Laura Parsons and Hannah Parker (PSYCH)

Leader in Equality, Diversity, and Inclusion

 • Professor David Boucher (LAWPL)
 • Josh Lewis (SHARE)
 • Elizabeth Howard (SHARE)

Vice Chancellor’s Award for Commitment to Student Experience

 • Dr. Sam Hibbitts (MEDIC)
 • Professor Dai John (PHMRY)
 • Professor Kenneth Hamilton (MUSIC)
 • Amy Sykes (Student Support)

Mae’r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (y GCBM) yn seremoni wobrwyo flynyddol, sy’n cydnabod yr aelodau o staff anhygoel a Chynrychiolwyr Academaidd sydd wedi helpu i gyfrannu tuag at eich profiad ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r gwobrau wedi bod yn rhedeg am 10 mlynedd, ac yn dathlu’r rheiny sydd wedi mynd y filltir olaf i fyfyrwyr. Eleni derbyniom ni dros 750 o enwebiadau ar gyfer y 12 gwobr hyn - record newydd! Darllenwyd yr enwebiadau a ffurfiwyd rhestr fer, a bydd enillydd bob gwobr yn cael eu cyhoeddi yn y seremoni ar y 9fed o Fai ac yn cael eu hychwanegu i wefan Undeb y Myfyrwyr yn fuan wedyn.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl unigolion canlynol am gael eu henwebu a chyrraedd y rhestr fer:

Yr Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig

 • Susan Hayes (SOCSI)
 • Dr. Craig Gurney (GEOPL)
 • Nadia Nebot (MLANG)

Tiwtor Personol y Flwyddyn

 • Dr. Katie Richards (LAWPL)
 • Dr. Robin Burrow (CARBS)
 • Yr Athro David Wilson (MEDIC)

Goruchwyliwr Doethurol Eithriadol

 • Dr. Emiliano Trere (JOMEC)
 • Yr Athro Claire Gorrara (MLANG)
 • Dr. Sara Pons-Sanz (ENCAP)

Gwobr Tiwtor neu Arddangoswr Graddedig

 • Nikoleta Glynatsi (MATHS)
 • Massimiliano Caiti (CHEMY)
 • Josie Cray (ENCAP)

Aelod o Staff Mwyaf Arloesol

 • Dr. Marcus Coffey (MEDIC)
 • Dr. Craig Gurney (GEOPL)
 • Wei Shao (MLANG)

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg

 • Dr. Sion Jones (SOCSI)
 • Wyn Davies (PHRMY)
 • Awen Iorwerth (MEDIC)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol)

 • Gabriella Gropper (LAWPL)
 • Katya Minster (ENCAP)
 • Tiffany Treadway (SHARE)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd)

 • Tasnim Jahaan (BIOSI)
 • Chloe Ryce (PSYCH)
 • Asia Dirie (PHARMY)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg)

 • Rhiannon Lunney (PHYSX)
 • Jonathan Matchett (EARTH)
 • Sam Childs (ENGIN)

Cydlynydd Cynrychiolydd Myfyrwyr y Flwyddyn

 • Sarah Millward (ENCAP)
 • Dr. Jonathan Thompson (MATHS)
 • Laura Parsons and Hannah Parker (PSYCH)

Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 • Yr Athro David Boucher (LAWPL)
 • Josh Lewis (SHARE)
 • Elizabeth Howard (SHARE)

Gwobr yr Is-Ganghellor am Ymrwymiad i Brofiad Myfyrwyr

 • Dr. Sam Hibbitts (MEDIC)
 • Yr Athro Dai John (PHMRY)
 • Yr Athro Kenneth Hamilton (MUSIC)
 • Amy Sykes (Cefnogaeth i Fyfyrwyr)

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.