Log in

Enriching Student Life Awards | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The evening of Thursday 3rd May saw the 9th annual celebration of the Enriching Student Life Awards, hosted by Cardiff University Students’ Union. The Great Hall was filled with the staff and students who were shortlisted for an award, showcasing their excellence and dedication to enriching the student experience, and those individuals who had submitted the great nominations. We were delighted that so many recognised members of staff from Cardiff University could also attend to celebrate the great work delivered this academic year. We are thrilled to announce the deserving winners.

The winners of the 2018, Enriching Student Life Awards are:

Most Uplifting Staff Member
Carl Jones 

Personal Tutor of the Year
Dr Claire Simons 

Outstanding Doctoral Supervisor
Dr Michael Marinetto 

Graduate Tutor or Demonstrator Award
Meg Macino 

Most Innovative Member of Staff
Dr Craig Gurney 

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg (Welsh Education Champion)
Sian Morgan-Lloyd

Student Academic Rep of the Year (Arts, Humanities and Social Sciences)
Rob Lloyd 

Student Academic Rep of the Year (Biomedical and Life Sciences)
Ocean O’Hara 

Student Academic Rep of the Year (Physical Science and Engineering)
Julian Herbst 

Overall Student Academic Representative of the Year
Taz Jones

Student Rep Coordinator of the Year
Libby Baraz and Kate Phillips 

Leader in Equality, Diversity, and Inclusion
Dr Ryan Prout 

Vice Chancellor’s Award for Commitment to Student Experience
Susan Cousins 

Enriching Student Life Award
Dr Ryan Prout


Ar nos Iau, 3ydd Mai, cynhaliodd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd y 9fed dathliad blynyddol o'r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr. Roedd y Neuadd Fawr yn llawn staff a myfyrwyr oedd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr. Roedd yn gyfle i ddangos eu rhagoriaeth a'u hymroddiad i gyfoethogi profiad y myfyriwr, yn ogystal â'r unigolion hynny a oedd wedi cyflwyno'r enwebiadau gwych. Roeddem yn falch iawn o weld bod cymaint o aelodau staff Prifysgol Caerdydd y cael cydnabyddiaeth, a'u bod wedi gallu mynychu'r digwyddiad i ddathlu'r gwaith gwych a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn academaidd hon. Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r enillwyr haeddiannol.

Dyma enillwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2018:

Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig
Carl Jones 

Tiwtor Personol y Flwyddyn
Dr Claire Simons 

Goruchwyliwr Doethurol Eithriadol
Dr Michael Marinetto 

Gwobr Tiwtor neu Arddangoswr Graddedig 
Meg Macino 

Aelod o Staff Mwyaf Arloesol
Dr Craig Gurney 

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg (Welsh Education Champion)
Sian Morgan-Lloyd

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol)
Rob Lloyd 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd)
Ocean O’Hara 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg)
Julian Herbst 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr Gorau’r Flwyddyn
Taz Jones

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr Gorau’r Flwyddyn
Libby Baraz and Kate Phillips 

Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Dr Ryan Prout 

Gwobr yr Is-ganghellor am ymrwymiad i Brofiad Myfyrwyr
Susan Cousins 

Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr
Dr Ryan Prout

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.