Log in

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi yn y ddinas | St David's Day celebrations in the city

No ratings yet. Log in to rate.

English

NODWCH: Bydd nifer o'r digwyddiadau hyn wedi'u canslo neu ohirio oherwydd y tywydd garw felly gwiriwch cyn mentro allan.

Bydd Dydd Gwyl Dewi yn cael ei ddathlu yn y ddinas gyda chyfres o ddigwyddiadau arbennig ar y diwrnod. Rydym wedi casglu rhestr o’r holl ddigwyddiadau gwych y gallwch gymryd rhan ynddynt:

 • Bydd ein Cymdeithas Pobi yn coginio cacenni cri yn y Cwrt Bwyd ar 2il lawr Undeb y Myfyrwyr, cyfle i chi ddysgu coginio os nad ydych wedi o’r blaen, neu flasu!
 • Gorymdaith Gwyl Dewi – dyma un o uchafbwyntiau’r diwrnod i nifer o bobl. Cyfle i gerdded drwy’r ddinas yn rhan o’r orymdaith ardderchog. Cwrdd rhwng Neuadd Dinas Caerdydd a’r Llysoedd Cyfraith am 12:30.
 • Beth am ddathlu Dydd Gwyl Dewi yn y Senedd, un o adeiladau mwyaf eiconig y genedl gyda gig arbennig! Bandiau yn cynnwys Adwaith, Mellt a llawer mwy... Gallwch brynu tocynnau yma.
 • Caru Cân i Gymru? Ymunwch â DJs Tom a Dyl yng Nghlwb Ifor Bach ar gyfer y Parti Cân i Gymru. Mwy o wybodaeth yma.
 • Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi – Noson yn codi arian ar gyfer Pwyllgor Apêl yr Eisteddfod yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.
 • Blasu bwyd Cymraeg yn Bodlon – cyfle i flasu bwydydd Cymraeg am ddim yn yr Hen Lyfrgell, yr Aes.
 • Noson yn Llaeth a Siwgr – Arddangosfa Gelf fin nos yn yr Hen Lyfrgell, yr Aes.
 • Ar Mawrth y 4ydd, ymunwch â'r Ras Dydd Gwyl Dewi. Ras poblogaidd sy'n denu amrywiaeth o bobl, a rhai mewn gwisgoedd ffansi!

Felly mae amrywiaeth o ddigwyddiadau ar draws y ddinas, cysylltwch â GwynJonesS@cardiff.ac.uk os oes gennych ddigwyddiad hoffech ei ychwanegu.


Note: Many of these events have been cancelled or postponed due to the weather. Please stay safe and double check before you head out.

St David's Day is celebrated annually on March 1st, where the people of Wales celebrate their patron saint, St David. Also known as Dewi Sant in Welsh. To mark the day, Welsh people around the world wear one or both of our national emblems - a daffodil or leek and celebrate at special concerts and processions. We've created a list of all the wonderful events that you can participate in:

 • Forget Pancake Day , it's all about the Welsh Cakes. Our Baking Society will be cooking welsh cakes in the Food Court, 2nd floor of the Students’ Union, a chance for you to learn how to bake these delicious treats, and more importantly, taste them too!

 

 • The National St David's Day Parade is certainly one of the best ways to celebrate the day. This year the march will begin between Cardiff City Hall and the Law Courts at 12:30.

 

 • Music is a big part of Welsh culture, so what about celebrating St David’s Day in the Senate, one of Wales’s most iconic buildings for a special gig? Bands include Adwaith, Mellt and many more. You can buy tickets here.

 

 • St David's Day concert – A special evening to raise money for the Eisteddfod Genedlaethol’s Appeal Committee in Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.

 

 • Welsh food tasting at Bodlon shop – a chance to taste Welsh foods for free in the Old Library, the Hayes.

 

 

 • On Sunday 4th of March, join the St David's Day run. This events always attracts fantastic costumes and it's a chance for you to take in some spectacular views of the capital whilst running around Bute Park. You can choose from 1K, 5K and a 10K race.

There’s a wide range of events across the city, make sure to join in the celebrations!

 • And lastly, watch at our St David’s Day video to learn a few new Welsh words.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.