Log in

Alcohol - we want your views | Alcohol - rydym eisiau eich barn

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We are working with NUS to conduct a short and confidential survey with our student members to find out your views and experiences of drinking alcohol. You don’t have to drink alcohol to take part, we're interested in hearing everyone's views.

The survey should take around 10 – 15 minutes to complete.  The deadline for taking part is Sunday 26th November so make sure you have your say.

To thank you for giving up your time, you are in with a chance of winning a top cash prize of £100 or one of ten £25 runner up prizes!

Click here to complete the survey


Rydym yn gweithio gyda'r UCM i gynnal arolwg byr a chyfrinachol gyda'n aelodau myfyrwyr i ddarganfod beth yw eich barn a phrofiadau o yfed alcohol. Nid oes yn rhaid i chi yfed alcohol i gymryd rhan, mae gennym ddiddordeb yn clywed barn pawb.

Dylai'r arolwg gymryd tua 10 – 15 i gwblhau. Y dyddiad cau i gymryd rhan yw dydd Sul 26ain Tachwedd felly gwnewch yn siwr eich bod yn dweud eich dweud.

Er mwyn diolch i chi am gymryd rhan, mae gennych y cyfle i ennill gwobr arian o £100 neu un o ddeg gwobr £25!

Cliwciwch yma i gwblhau'r arolwg

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.