Log in

2018 AGM Full Agenda Pack | 2018 Pecyn Agenda Llawn CCB

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

View the agenda pack here

The agenda contains:

 • Minutes from the previous meeting
 • Report from the Trustees on the Union’s activities
 • Accounts from the previous year
 • List of affiliations
 • Open questions to the trustees
 • Lapsing policy
 • Motion I. Fight for Funds: Continue to finance initiatives that tackle sexual assault and violence on students
 • Motion II. Sweatshop Free Campaign
 • Motion III. Welsh Language Officer
 • Motion IV. Make Cardiff University Students’ Union a Living Wage Employer
 • Motion V. Protecting our Palestinian and Jewish Students

Amendments: 

Lapsing Policy. Mandatory mental health training for personal tutors

Motion V. Protecting our Palestinian and Jewish Students amendments

Motion V. Protecting our Palestinian and Jewish Students amendments

If you disagree with a motion or wish to change it a little you can. To submit an amendment, you must complete this form English | Cymraeg and submit it to AGM@cardiff.ac.uk. The deadline for amendments is 5pm Wednesday 21 November 2018. Amendments must be relevant and not frustrate the intention of the motion.


2018 Pecyn Agenda Llawn CCB

Edrychwch ar y pecyn agenda yma

Mae’r agenda yn cynnwys:

 • Cofnodion y cyfarfod blaenorol
 • Adroddiad gweithgareddau Ymddiriedolwyr yr Undeb
 • Cyfrifon o’r blwyddyn llynedd
 • Rhestr o ymlyniadau
 • Cwestiynau agored i'r ymddiriedolwyr
 • Polisïau sy’n darfod
 • Cynnig I. Brwydro am gronfeydd: Parhau i gyllido mentrau sy’n mynd i’r afael ag ymosodiadau a thrais rhywiol ar fyfyrwyr.
 • Cynnig II. Ymgyrch Gwrth Slafadi
 • Cynnig III.  Gwneud Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn Gyflogwr Cyflog Byw
 •  Cynnig IV. Swyddog Y Gymraeg
 • Cynnig V. Atal Prevent: Amddiffyn ein myfyrwyr Palesteinaidd ac Iddewig

Os ydych chi’n anghytuno gyda chynnig neu yn dymuno i’w newid ychydig gallwch wneud hynny. I gyflwyno gwelliant, mae’n rhaid i chi gyflawni’r ffurflen hon English | Cymraeg a’i gyflwyno i AGM@caerdydd.ac.uk. Y dyddiad cau ar gyfer gwelliannau yw 5yh Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018. Rhaid i’r newidiadau fod yn berthnasol a heb lesteirio bwriad y cynnig.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.