Log in

Gain Work Experience

The Futures Connect Team within Careers and Employability works across a wide range of industries and sectors to bring in work experience opportunities, just for you.

Futures Connect work with a wide range of organisations and industries to advertise the following schemes:

  • Insights - Bite-sized work experience, flexibly set up around your timetable and available on a part-time basis.
  • Classroom Experience Project - Flexible opportunities in schools if you’re exploring a career in teaching.
  • Paid Internships - In a wide range of industries. Internships can be undertaken part time alongside your studies or full-time during University holidays. Paid Internships are exclusively for Talent Pool students, ensure you don't miss out on these exciting opportunities and join today.

To find out more about the latest work experience opportunities and join the Talent Pool, simple visit their intranet page.

 

Contact Futures Connect

Email: Workexperience@cardiff.ac.uk

Connect with us on LinkedIn

 

Follow us on Twitter

 

Don’t want to miss out on the latest opportunities? Well, the good news is you don’t have to. Sign up to their opportunities newsletter.


Magu Profiad Gwaith

 

Mae’r Tîm Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol yn y gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn gweithio ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau a sectorau i ddenu cyfleoedd profiad gwaith ar eich cyfer chi.

Mae Cysylltiadau ar gyfer y Dyfodol yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau a diwydiannau er mwyn hysbysebu'r cynlluniau canlynol:

  • Interniaethau – Cyfnodau byr o brofiad gwaith wedi’u trefnu’n hyblyg o gwmpas eich amserlen, ac sydd ar gael yn rhan-amser.
  • Prosiect Profiad yn y Dosbarth – Cyfleoedd hyblyg mewn ysgolion os ydych yn ystyried gyrfa ym maes addysgu.
  • Interniaethau â Chyflog – Mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau. Gall interniaethau fod yn rhan-amser ochr yn ochr â'ch astudiaethau neu’n amser llawn yn ystod gwyliau'r Brifysgol. Dim ond ar gyfer myfyrwyr y Gronfa Dalent y mae Interniaethau â Chyflog. Peidiwch â cholli’r cyfleoedd cyffrous hyn drwy ymuno heddiw.

I ddysgu mwy am y cyfleoedd diweddaraf am brofiad gwaith ac i ymuno â’r Gronfa Dalent, ewch i’w dudalen ar y fewnrwyd.

 

Cysylltu â Chysylltiadau ar gyfer y Dyfodol

Ebost: Workexperience@caerdydd.ac.uk

Cysylltwch â ni ar LinkedIn

 

Dilynwch ni ar Twitter

 

Ddim eisiau colli’r cyfleoedd diweddaraf? Y newyddion da yw does dim rhaid i chi. Cofrestrwch er mwyn cael eu cylchlythyr am gyfleoedd.