Gain Work Experience

We work across a wide range of industries and sectors to bring in work experience opportunities, just for you.

Work experience is an essential part of your career journey.

We work with a wide range of organisations and industries to advertise the following schemes:

  • Insights - Bite-sized work experience, flexibly set up around your timetable and available on a part-time basis.
  • Classroom Experience Project - Flexible opportunities in schools if you’re exploring a career in teaching.
  • Paid Internships - In a wide range of industries. Internships can be undertaken part time alongside your studies or full-time during University holidays.

 

View opportunities and apply

You can browse a wide range of work experience opportunities under the 'work experience' tab on your Career Account.

To apply for an opportunity you will need to complete a short application form and provide an up-to-date CV. You can get help with writing your CV by using the CV and Application Management Tool on your Career Account or by bringing your CV to drop-in.

 


Magu Profiad Gwaith

 

Rydym yn gweithio ar draws amrywiaeth eang o ddiwydiannu a secorau i ddod â chyfleoedd profiad gwaith, yn arbennig i chi.

Mae profiad gwaith yn ran allweddol o'ch taith gyrfa.

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau a diwydiannau i hysbysebu'r cynllyniau canlynol:

  • Mewnwelediadau - profiad gwaith byr, wedi'i gynllunio o amgylch eich amserlen ac ar gael ar sail rhan-amser.
  • Prosiect Profiad yn y Dosbarth -cyfleoedd hyblyg mewn ysgolion os ydych yn archwilio gyrfa mewn addysgu.
  • Interniaethau gyda thâl - mewn amrywiaeth o ddiwydiannau. Gallwch wneud interniaethau ar sail rhan-amser ochr yn ochr gyda'ch astudiaethau neu amser llawn yn ystod gwyliau'r Brifysgol. Mae ein interniaethau taledig yn arbennig i fyfyrwyr y Gronfa Dalent, sicrhewch nad ydych yn colli'r cyfleoedd cyffrous hyn ac ymuno â ni heddiw.

Gweld cyfleoedd a sut i wneud cais

Gallwch bori amrywiaeth eang o gyfleoedd profiad gwaith o dan y tab 'work experience' ar eich Cyfrif Gyrfaoedd.

I wneud cais am gyfle, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais byr a darparu CV diweddar. Gallwch gael cymorth wrth ysgrifennu eich CV drwy ddefnyddio'r 'CV and Application Management Tool' ar eich Cyfrif Gyrfaoedd neu drwy ddod â'ch CV i sesiwn galw heibio.