Employability Guide

We've created a handy guide to equip you with numerous different ways which you can improve your employability. It contains words from real students who have recognised the importance of articulating their skills and the part employability plays in their own personal and professional development.

  • Tips and hints on future employment
  • Ways to communicate your attributes
  • How to network effectively

View the Employability Guide


Canllaw Cyflogadwyedd

Mae’r canllaw hwn yn ceisio eich arfogi â nifer o wahanol ffyrdd y gallwch wella eich cyflogadwyedd. Mae’n cynnwys geiriau go iawn gan fyfyrwyr sydd wedi cydnabod pwysigrwydd mynegi eu sgiliau a phwysigrwydd cyflogadwyedd yn eu datblygiad personol a phroffesiynol.

  • Awgrymiadau ar gyflogaeth y dyfodol
  • Ffyrdd i gyfathrebu eich priodoleddau
  • Sut i rwydweithio yn effeithlon

Edrych ar y Canllaw Cyflogadwyedd