Cymraeg

Employability Guide

We've created a handy guide to equip you with numerous different ways which you can improve your employability. It contains words from real students who have recognised the importance of articulating their skills and the part employability plays in their own personal and professional development.


Canllaw Cyflogadwyedd

Mae’r canllaw hwn yn ceisio eich arfogi â nifer o wahanol ffyrdd y gallwch wella eich cyflogadwyedd. Mae’n cynnwys geiriau go iawn gan fyfyrwyr sydd wedi cydnabod pwysigrwydd mynegi eu sgiliau a phwysigrwydd cyflogadwyedd yn eu datblygiad personol a phroffesiynol.