Social Sciences Society

PUB GOLF!!

Saturday 04 March 2023, 6pm - 11:59pm

Starting at The Woodville Pub - CF24 4DW

Event Information

Get your visors and clubs ready.... That's right we're doing a pub golf! 

We are meeting at The Woodville at 6pm! 
We can't wait to see you!!

If you have any questions, please DM the intsgram - @cardiffunisocscisociety 

More Events

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777