Log in
Cardiff Volunteering

Student Sleepout November 2018

Students' Union • Thu 01 Nov 2018 19:00 - Fri 02 Nov 2018 08:00

Over 4,000 young people in Wales have been classified as homeless within the last 18 months. Can you survive a cold, lonely night?

Arrive at 7pm. From 7.30pm, you'll be crafting your shelters from cardboard boxes and anything else you can scavenge. Please bring your own sleeping bag and/or clothes to keep you warm through the night. There'll also be some light snacks and hot drinks to warm you from the inside. When it hits 8pm, we'll be heading outside for the night, until breakfast is served between 7am and 8am. You'll also receive a t shirt if you make it to the end!

Sign up is £10 per person (includes a t-shirt and breakfast). We also ask that you fundraise a minimum of £20, all the money that is raised goes directly towards supporting the local projects that Cardiff Volunteering work with. For those who fundraise £100 or more you also get a Student Sleepout hoody!

You can raise money just for Cardiff Volunteering and our projects or 50% of the money you raise can go to Cardiff Volunteering and the other 50% can go towards any local charities you support or your chosen Cardiff University Students' Union Society or AU club.

You'll need to set up a BT MyDonate page that is connected to the Cardiff Volunteering fundraising page. If you are raising money just for Cardiff Volunteering you can find help on setting up and connecting your BT mydonate page to ours here If you are raising money for Cardiff Volunteering and another charity please find a different guide for setting up your fundraising page here 

If you'd like any more information, or if you're a journalist and would like to report the event, please get in touch: Volunteering@Cardiff.ac.uk.

Tickets are non-refundable.

Ticket sale ends Tuesday 30th October 10am.


O 19:30, byddwch yn llunio eich llochesi o flychau cardfwrdd ac unrhyw beth arall gallwch ddod o hyd iddo. Dewch â’ch sach gysgu eich hunan a/neu ddillad i’ch cadw’n gynnes drwy’r nos. Bydd yna ychydig o fwyd a diodydd twym yno hefyd i helpu’ch cynhesu. Am 22:00, byddwn yn dod y tu allan am y noson, yna fe fydd brecwast rhwng 07:00 a 08:00. Byddwch hefyd yn derbyn crys-t os fyddwch yn goroesi tan y diwedd!

Mae’n costio £10 y person i gofrestru (yn cynnwys crys-t a brecwast). Ar gyfer y rheini sy’n codi £100 neu fwy rydych hefyd yn derbyn hwdi Sleepout arbennig a nwyddau!

Rydym hefyd yn gofyn am gyllid o tua £20, gyda’r arian i gyd yn mynd yn uniongyrchol at gefnogi gwaith Gwirfoddolwyr Caerdydd gydag elusennau digartref lleol.

Bydd yr holl arian sy'n cael ei godi'n mynd yn uniongyrchol at gefnogi gwaith Gwirfoddoli Caerdydd gydag elusennau di-gartref lleol. Bydd angen sefydlu tudalen MyDonate sy’n gysylltiedig â’n tudalen codi arian Sleepout Myfyrwyr, y gallwch ddod o hyd iddo yma: https://mydonate.bt.com/events/sleepout18nov

Os hoffech fwy o wybodaeth, neu os ydych yn newyddiadurwr ac eisiau adrodd am y digwyddiad, cysylltwch â ni: Volunteering@Cardiff.ac.uk.