Log in

Student Family Day Returns

Y Plas • Sat 04 March 2017 13:00-16:00

Cymraeg

For students with children

After the success of our first Student Family Day November, we're back with lots of fun games and activities to keep your young ones entertained. This event also provides a great opportunity for you to meet other parents and make some new friends.

We encourage any student who is studying at Cardiff and has children to come along and meet other student parents studying here. It is also a great oppurtunity to find out about the services we offer at the Union to support you through your studies and will have members of staff on hand to talk to you and answer queries. 

We will have games and activities for children of all ages, everything from drawing and painting, to pool, movies and much more. Whether you have a tiny tot or a teenager, we have lots for them to get involved in. We'll be serving tea, coffee and snacks to keep the energy levels up. We will release more activities as the day gets closer.

So whether you want to come alone and talk about our services, to meet other students, or bring the entire family for a day out at your Union, we have something for you!

If you have any questions about the event, contact Niko, your VP Heath Park Officer, at VPHeathPark@Cardiff.ac.uk.


Mae’r Diwrnod Teulu Myfyrwyr yn Dychwelyd

Y Plas \\ Dydd Sadwrn 04 Mawrth 2017 13:00-16:00

Ar gyfer myfyrwyr sydd â phlant

Ar ôl llwyddiant ein Dydd Teulu Myfyrwyr cyntaf ym mis Tachwedd, rydym yn ôl gyda llwythi o gemau a gweithgareddau hwyl i ddiddanu’r plant ifanc. Mae’r digwyddiad hefyd yn darparu cyfle gwych i chi gwrdd â rhieni eraill a gwneud ffrindiau newydd.

Rydym yn annog unrhyw fyfyriwr sydd yn astudio yng Nghaerdydd a sydd â phlant i ddod a chwrdd â rhieni eraill sy’n astudio yma. Mae hefyd yn gyfle gwych i chi ddarganfod pa wasanaethau rydym yn ei gynnig yma yn yr Undeb i’ch cefnogi chi drwy eich astudiaethau a bydd aelodau staff yno i ateb eich ymholiadau. 

Bydd gennym gemau a gweithgareddau ar gyfer plant o bob oedran, o dynnu lluniau a pheintio, i pool, ffilmiau a llawer mwy. Boed os oes gennych babi bach neu blentyn yn eu harddegau, mae rhywbeth ar gyfer pawb. Fe fyddwn yn gweini te, coffi a byrbrydau drwy’r dydd. Byddwn yn rhyddhau mwy o weithgareddau wrth i’r ddiwrnod agosáu.

Felly, boed os ydych eisiau dod ar ben eich hun i sgwrsio am ein gwasanaethau, cwrdd â myfyrwyr eraill, neu dod â’r teulu i gyd gyda chi am ddiwrnod allan yn eich Undeb, mae gennym rywbeth ar eich cyfer!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Niko, eich IL Swyddog Parc y Mynydd Bychan VPHeathPark@Caerdydd.ac.uk