Celebrating PGR Life: How to get Involved with the Doctoral Academy

Zoom • Fri 26 February 2021 14:00-14:45

The Doctoral Academy is the Cardiff University hub for postgraduate researchers, with a wide range of services to support your needs. Dr Farror will showcase the Doctoral Academy funding schemes, events, and other community-building initiatives that are open to PGRs across the University. PGRs who have gained recognition for their contribution or participation in previous events will share their experience and how it has boosted their confidence, skills and employability. There will be a Q&A for the discussion of themes around the DA services and the PGR community.

Register online


Yr Academi Ddoethurol yw canolbwynt Prifysgol Caerdydd ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig, gydag ystod eang o wasanaethau i gefnogi'ch anghenion. Bydd Dr Farror yn arddangos cynlluniau cyllido'r Academi Ddoethurol, digwyddiadau a mentrau adeiladu cymunedol eraill sy'n agored i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ledled y Brifysgol. Bydd myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd wedi ennill cydnabyddiaeth am eu cyfraniad neu eu cyfranogiad mewn digwyddiadau blaenorol yn rhannu eu profiad a sut mae wedi rhoi hwb i'w hyder, sgiliau a chyflogadwyedd. Bydd sesiwn holi ac ateb ar gyfer trafod themâu o amgylch y gwasanaethau DA a'r gymuned ymchwil ôl-raddedig.