Supporting PGR Life: Career Opportunities for PGRs

Zoom • Thu 25 February 2021 10:00-10:45

A research degree can open the door to a variety of fulfilling careers, both within and outside of higher education. As a postgraduate researcher, you’re also likely to have higher earnings and better employment prospects than other graduates but deciding what you want to do after you finish your studies may not be a straightforward process. In this session, you will learn about job-searching strategies, where to access career information and support and get an idea of the range of graduate opportunities that are available for PGRs within academia and beyond.

Register online


Gall gradd ymchwil agor drws tuag at amrywiaeth o yrfaoedd gwerth chweil, ym maes addysg uwch a’r tu hwnt iddo. Gan eich bod yn ymchwilydd ôl-raddedig, byddwch hefyd ar gyflog uwch ac yn cael cyfleoedd gyrfa gwell na graddedigion eraill yn ôl pob tebyg. Fodd bynnag, efallai na fydd dewis beth rydych am ei wneud ar ôl gorffen eich astudiaethau yn broses syml. Yn y sesiwn hon, byddwch yn dysgu am strategaethau chwilio am swyddi, ble i ddod o hyd i wybodaeth am yrfaoedd a chefnogaeth. Cewch hefyd gipolwg ar ystod y cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn y byd academaidd a’r tu hwnt.