Supporting PGR Communities: In Conversation with Student Support and Health & Wellbeing

• Wed 24 February 2021 11:00-12:00

You will be introduced to the comprehensive range of Student Support and Wellbeing services available to PGRs to make the most of student life and remove barriers to achieving your best outcome. This includes free, impartial, non-judgmental and confidential advice on a wide variety of matters. We hope to encourage an open conversation through a question-and-answer session between PGRs and leadership of Student Support and Wellbeing at Cardiff University. For understandable reasons we will be unable to discuss individual cases, however, if there are any themes that the PGR community would like to raise please let the event organisers know beforehand so we can attempt to address in the introductory presentation.

Register online


Cewch eich cyflwyno i'r ystod gynhwysfawr o wasanaethau Cefnogi a Lles Myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i wneud y mwyaf o fywyd myfyrwyr, a dileu’r hyn sy’n eich rhwystro rhag cyflawni'r canlyniad gorau. Mae hyn yn cynnwys cyngor rhad ac am ddim, diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol ar amrywiaeth eang o faterion. Rydym yn gobeithio annog sgwrs agored drwy sesiwn holi ac ateb rhwng myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ac arweinyddiaeth Cefnogi a Lles Myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Am resymau dealladwy, ni fyddwn yn gallu trafod achosion unigol. Fodd bynnag, os oes unrhyw themâu yr hoffai'r gymuned ymchwil ôl-raddedig eu codi, rhowch wybod i drefnwyr y digwyddiad ymlaen llaw fel y gallwn geisio mynd i'r afael â'r rhain yn y cyflwyniad rhagarweiniol.