Celebrating Research Culture: Three Minute Thesis (3MT®)

Zoom • Tue 23 February 2021 13:00-13:45

Three Minute Thesis (3MT®) is an annual competition held in over 200 universities around the world. Doctoral candidates are challenged to present and explain their research topic and its significance in three minutes or less. This session will highlight the opportunity for PGRs to take part in a globally-recognised competition and showcase previous winners from Cardiff University from both face to face and online events. You will find out how to submit an entry for the 2021 event on 10 June and to prepare for competition day. You can get a flavour for the ‘live’ event by checking out the 2019 competition videos on our YouTube Channel

Register online


Mae Three Minute Thesis (3MT®) yn gystadleuaeth flynyddol a gynhelir mewn dros 200 o brifysgolion ledled y byd. Caiff ymgeiswyr doethuriaeth eu herio i gyflwyno ac egluro eu pwnc ymchwil a'i arwyddocâd mewn tri munud neu lai. Bydd y sesiwn hon yn gyfle i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig gymryd rhan mewn cystadleuaeth a gydnabyddir yn fyd-eang ac arddangos cyn-enillwyr o Brifysgol Caerdydd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein. Cewch wybod sut i gyflwyno cais ar gyfer digwyddiad 2021 ar 10 Mehefin a pharatoi ar gyfer diwrnod y gystadleuaeth. Gallwch gael blas ar y digwyddiad 'byw' drwy edrych ar fideos o'r gystadleuaeth yn 2019 ar ein Sianel YouTube.