Support for PGRs Who Teach: Training, Professional Development and Accreditation

Zoom • Tue 23 February 2021 10:00-10:45

This session will introduce a brand-new training and professional development programme launching in Autumn 2021 for all PGRs who teach or support learning in the University. You will get an overview of the scheme in the context of the University’s wider CPD framework, and an outline of the different pathways to Advance-HE accreditation that are available to participants. We will then offer a snapshot of the various sessions in the programme (currently in development) and invite feedback from delegates to help ensure the course meets the needs and interests of PGRs across the University. The session will conclude with an opportunity for further Q&A on teaching, professional development and accreditation opportunities.

Register online


Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno rhaglen hyfforddi a datblygiad proffesiynol newydd sbon fydd yn cael ei lansio yn Hydref 2021 ar gyfer pob ymchwilydd ôl-raddedig sy'n addysgu neu'n cefnogi dysgu yn y Brifysgol. Cewch drosolwg o'r cynllun yng nghyd-destun fframwaith DPP ehangach y Brifysgol, yn ogystal ag amlinelliad o'r gwahanol lwybrau at achrediad AdvanceHE sydd ar gael i’r rhai sy’n cymryd rhan. Yna byddwn yn cynnig cipolwg ar y gwahanol sesiynau yn y rhaglen (sy'n cael ei datblygu ar hyn o bryd) ac yn gwahodd adborth gan gynrychiolwyr i helpu i sicrhau bod y cwrs yn diwallu anghenion a diddordebau myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ledled y Brifysgol. Daw’r sesiwn i ben gyda chyfle pellach i Holi ac Ateb ar gyfleoedd addysgu, datblygiad proffesiynol ac achrediad.