Research Culture: Placing PGR Communities at the Heart

Zoom • Mon 22 February 2021 14:30-15:15

This is an interactive session that will introduce you to the research culture at Cardiff University, and present and future contributions of PGR communities. Directors of Postgraduate Research Studies from all three of our Colleges will explain some of the ways in which Cardiff University will support you in becoming one of the researchers of the future and answer any questions you may have. PGR reps will be present to discuss their contributions to our research culture and answer your questions from a student perspective.

Register online


Sesiwn ryngweithiol yw hon fydd yn eich cyflwyno i'r diwylliant ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, a chyfraniadau cymunedau ymchwil ôl-raddedig ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Bydd Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig o bob un o'n tri Choleg yn egluro rhai o'r ffyrdd y bydd Prifysgol Caerdydd yn eich cefnogi chi i fod yn un o ymchwilwyr y dyfodol ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Bydd cynrychiolwyr ymchwil ôl-raddedig yn bresennol i drafod ein cyfraniadau i'n diwylliant ymchwil ac ateb eich cwestiynau o safbwynt myfyriwr.