Supporting PGR Communities: In Conversation with the Students’ Union and the Doctoral Academy

Zoom • Wed 24 February 2021 14:00-15:00

Your Vice President Postgraduate and Sally Blake from the Doctoral Academy will discuss the benefits of engaging with student representative systems, the Skills Development Service, and existing communities within the Union’s societies/associations. You will find out about the range of support, activities and events provided by the Students’ Union that PGRs can access. The PGR Deans and student PGR reps from across the Colleges will be on-hand for a Q&A around themes such as UKRI funding, office spaces, library resources and more.

Register online


Bydd Is-lywydd Ôl-raddedig Undeb y Myfyrwyr a Sally Blake o’r Academi Ddoethurol yn trafod manteision ymgysylltu â systemau cynrychioli myfyrwyr, y Gwasanaethau Datblygu Sgiliau, a chymunedau presennol o fewn cymdeithasau’r Undeb. Cewch wybod am yr ystod o gefnogaeth, gweithgareddau a digwyddiadau a gynigir gan Undeb y Myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Bydd y Deoniaid ymchwil ôl-raddedig a chynrychiolwyr myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o'r Colegau ar gael ar gyfer sesiwn holi ac ateb i drafod themâu megis cyllid UKRI, gofod swyddfa, adnoddau'r llyfrgell a llawer mwy.