The 2014 Asian Society Awards Winners

1.Asian Couple of the Year - Payal Shah and Chirag Mehta

2.“Came out of no where Award" - Joel Jose Sabu

3.The Asian Drama Queen - Amritpal Kaur Syan

4.Big AsianMan Ting Award - Jaspreet Manoor

5.The Sharabi Award - Anooshka Patel

6.The Hidden Talent Award - Bhumi Patel

7.Madhur Dixit Award - Payal Shah

8.Mr and Mrs Elements - Devina and Nahim

9.The Asian Soc Angel - Vickram R.

10.The Mark Zuckerberg - Anooshka Patel

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777